Wszystkie artykuły w kategorii: "Przegląd rynku"

Polecane artykuły:

Skuteczna strategia dla g(...)

    Gospodarka wodno-ściekowa w ramach priorytetu I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) jest jednym z narzędzi współfinansowania realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który ma na celu wypełnienie zobowiązań, przyjętych przez Polskę w traktacie akcesyjnym. W ramach I osi POIiŚ wspierane są przedsięwzięcia, zmierzające do zapewnienia skutecznych i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania (...)
»

Rynek pelet na tle zapotr(...)

Rynek pelet na tle zapotrzebowania na biomasę w Polsce Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski (PEP) do 2030 r. oraz Krajowym Planem Działań (KPD), dotyczącym promowania wykorzystania energii OZE, udział biomasy będzie systematycznie wzrasta. Udział biomasy w wytwarzaniu energii w Polsce z roku na rok wzrasta, a w 2020 r. wg prognoz wykorzystywanych będzie 35 mln ton. Potencjał biomasy  W 2011 r. ten udział mó(...)
»