Wszystkie artykuły w kategorii: "Przegląd rynku"

Polecane artykuły:

Brązowe certyfikaty dla b(...)

  Rozwój biogazowni rolniczych zintegrowanych z siecią gazową ma stać się alternatywą dla biogazowni CHP dzięki zaadaptowaniu biogazu rolniczego na paliwo gazowe.   Zachętą do inwestycji mają być brązowe certyfikaty przyznawane za ekwiwalentną ilość energii elektrycznej wyliczanej na podstawie ilości biogazu rolniczego wtłoczonego do sieci gazowej. PIGEO przedstawia stanowisko do projektu rozporządzenia ministra gospodarki w tym zakres(...)
»

Nefelometryczny pomiar mę(...)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody do spożycia przez ludzi (DzU Nr 203, poz.1718) wprowadza zmiany w stosunku do obowiązującego wcześniej Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r., polegające na zastąpieniu jednostki mętności w [mg SiO2/L] przez jednostkę NTU (nephelometric turbidity units) oraz zmianie wartości dopuszczalnej z 5 mg SiO2/L na 1 NTU. Zmiana jednostek mętnośc(...)
»