RDF. Jak rozwiązać problem?

wydany w Energia i Recykling – 2018-3
  DRUKUJ

 

W ostatnich latach zbudowano w Polsce kilkadziesiąt regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w których produktem jest RDF (Refuse Derived Fuel). I tu pojawia się problem – RDF-u nie można deponować na składowiskach. Jak go zatem zagospodarować?

Rocznie w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów powstaje ok. 4 mln ton paliwa alternatywnego, tzw. RDF-ów. Tymczasem chłonność przemysłu cementowego, który jest głównym odbiorcą RDF-u, szacuje się na 800 tys. ton rocznie. Dzisiaj produkcja RDF-u daleko przekracza możliwości jego zagospodarowania. Jest to więc ogromny potencjał energetyczny.

Główny odbiorca

Z szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych wynika, [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus