Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Od lat znaczną część inwestycji związanych z modernizacją i rozwojem systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, prowadziły i finansowały z własnego budżetu gminy. Zgodnie z nowymi przepisami, prowadzenie takich inwestycji jest podstawowym obowiązkiem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Ich wynik ekonomiczny rzadko dziś zamyka się zyskiem. Aby spowodować wystarczającą dla finansowania inwestycji rentowność tych firm, należałoby znacznie podnieść opłaty za wodę i ścieki. To zaś, ze względu(...)
»

Szklany problem cd.(...)

Narastający problem patologii w obrocie dokumentami potwierdzającymi recykling (DPR) szkła opakowaniowego sprawił, że w listopadzie ub.r. podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Poleko odbyło się spotkanie przedstawicieli branży dotyczące zaistniałej sytuacji. Media reprezentowała redakcja miesięcznika „Recykling”, która poprosiła o komentarz specjalistów z sektora recyklingu szkła.    Krzysztof Kawc(...)
»