Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Pomiędzy Hipokratesem a m(...)

Ludwik Węgrzyn ekspert Związku Powiatów Polskich W czerwcu ponownie dał o sobie znać spór lekarzy z rządem. Dotyczył on nie tylko kwestii „przyziemnych”, związanych z wynagrodzeniami osób, które biorą odpowiedzialność za nasze zdrowie i życie, ale także spraw zasadniczych, a mianowicie funkcjonowania w systemie państwa opieki zdrowotnej. Tuż przed moim wyjazdem na urlop w zdumienie wprawiły mnie słowa przywódców wiodącej siły politycznej, deklarujących poprawę syt(...)
»

Wspólnie o odpadach(...)

Działania informacyjno-edukacyjne są ważnym elementem organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy. Obowiązek ich prowadzenia przez samorządy wynika z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Modyfikacja systemu zagospodarowania śmieci to jedna z największych zmian wprowadzonych w naszym kraju w ostatnich latach, gdyż swoim zasięgiem objęła  wszystkich mieszkańców. Jej celem jest spowod(...)
»