Ecodesign opakowań z tworzyw sztucznych

wydany w Energia i Recykling – 2018-3
  DRUKUJ

Cykl „Zrównoważone opakowanie”

 

Ecodesign opakowań z tworzyw sztucznych

Jak projektować, żeby recyklingować? Tworzywa sztuczne są najszerszą grupą materiałową, najbardziej różnorodną, a przez to – najtrudniejszą w przetwarzaniu.

Ekoprojektowanie (ang. ecodesign) oznacza włączanie aspektów środowiskowych do projektowania i rozwoju wyrobu1. Ekoprojektowanie opakowań w całym cyklu życia dotyczy wydobycia surowców, produkcji, dystrybucji, użytkowania, zbierania i recyklingu2. Z punktu widzenia europejskiej strategii dotyczącej tworzyw sztucznych (wydanej w styczniu 2018 r.) w najbliższej perspektywie kluczową cechą opakowań będzie ich przydatność do recyklingu oraz możliwości zamykania obiegu poprzez użycie materiału z recyklingu do produk [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus