Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Lokalnie o ekologii(...)

W czerwcu rozstrzygnięto I Konkurs dla redakcji gazet lokalnych mających największy wpływ na kształtowanie świadomości proekologicznej społeczeństwa w 2001 r. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do konkursu mogły przystąpić pisma, które ukazują się na terenie gminy, kilku gmin, powiatu lub – najwyżej – kilku powiatów, ale mają zasięg mniejszy niż dawne województwo (sprzed reformy z (...)
»

Sukces zasługą ludzi(...)

„Stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewniających wzrost odzysku zmniejszającego ich masę przez składowanie” – to tylko jedno z wielu założeń „Polityki ekologicznej państwa na lata 2003-2006”. Jej przykładną realizację przypisać można Związkowi Komunalnemu Gmin (ZKG) „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Związek ten przeszedł wyboistą drogę aplikacyjnych procedur, a jej konsekwencją było powstanie w 200(...)
»