Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pasjonaci edukują non sto(...)

Trwają kolejne cykle objazdowego Kursu Programu TEMPUS Unii Europejskiej - "Zrównoważony Rozwój Energetyczny" - organizowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie Wydział Paliw i Energii oraz Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "EV30unergie Citeus". Pierwszy taki kurs odbył się w roku ub(...)
»

Fitoremediacja i rekultyw(...)

  Oczyszczanie zdegradowanych miejsc i przywrócenie im wcześniejszych wartości jest możliwe dzięki zastosowaniu roślinności. Można wyróżnić kilka źródeł zanieczyszczeń powietrza, gleby czy roślin. Jednym z nich są zakłady przemysłowe emitujące pyły zawierające metale ciężkie oraz gazy, takie jak związki siarki, fluoru czy chloru. Innym źródłem jest transport samochodowy, który zanieczyszcza środowisko głównie metalami ciężkimi. Duże zagrożenie stanowi(...)
»