Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

„Nie” dla wyłudzania VAT W celu przeciwdziałania procederowi wyłudzania podatku VAT niemal 30 przedstawicieli firm z całej Polski, zrzeszonych w Polskiej Unii Dystrybutorów Stali złożyło podpisy na „Deklaracji odpowiedzialnego handlu wyrobami hutniczymi”. Symbolicznego parafowania dokumentu 8 sierpnia br. w Warszawie dokonali, podczas specjalnej konferencji prasowej członkowie władz PUDS: Robert Wojdyna (Konsorcjum Stali), Jerzy Bernhard (...)
»

Czy równość oznacza dyskr(...)

Czy równość oznacza dyskryminację? System różnicowania stawek za korzystanie z przystanków w środowisku przewoźników budzi sporo kontrowersji, a samorządom przysparza problemów w warstwie interpretacji przepisów. Czy jest szansa na rozwiązanie zadowalające wszystkie strony? W wyroku z 17 lutego 2015 r. (sygn. akt II GSK 2489/13) Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uznał, że opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych powinny być róż(...)
»