Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problemy rozwoju komunaln(...)

Przekształcenia sektora gospodarki komunalnej, jakie rozpoczęły się w 1990 r. – po odzyskaniu przez gminy samodzielności prawno-finansowej – napotykają wciąż na wiele barier. Mają one oczywiście wpływ na rozwój tego sektora, a więc także na jakość jednej z podstawowych lokalnych usług publicznych, jaką jest dostarczanie wody i odbiór ścieków. Działania władz lokalnych powinny zatem skupiać się na poszukiwaniu takich rozwiązań, które zarówno zapewniałyby świadczenie usług komunaln(...)
»

Od redaktora(...)

  Natura już na dobre obudziła się z zimowego letargu, potęgując w nas potrzebę tworzenia czegoś nowego. Bo kiedy wszystko wokół rozkwita pięknem barw, łatwiej zacząć kreować i rozwijać się, czerpiąc inspirację z przyrody, która od zawsze, nie tylko dla artystów, była niedoścignionym paradygmatem doskonałości. Dlatego właśnie w tym wydaniu naszego miesięcznika, aby zachęcić czytelników do tworzenia wspaniałych projektów, parków i ogrod&(...)
»