Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zasada „zanieczyszczający(...)

Reforma systemu gospodarki odpadami w gminach stanowi duże wyzwanie dla administracji publicznej. Działania organów gmin w zakresie tworzenia tego systemu i egzekucji wydawanych decyzji administracyjnych na gruncie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) powinny znaleźć oparcie w systemach wspomagania decyzji. Narzędziem pomocnym przy prognozie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przez gospodarstwa domowe mogą być sztuczne sieci neuronowe.(...)
»

(...)

Wrzesień zagląda do okien, lato ucieka w niepamięć. Zastrzyk słońca wyrównał poziom witaminy D w naszym organizmie, a skóra nabrała ciepłego odcienia. Naładowani endorfinami jesteśmy gotowi do działania. Tak jak słońce poprawia nasze samopoczucie, tak kontakt z roślinami powoduje, że czujemy się dużo lepiej – i psychicznie, i fizycznie. Potwierdzają to liczne badania. Ba – potwierdzają to doświadczenia hortiterapeutów! Różnorodny zapach, smak oraz faktura kwiatów są głównymi bodźcami pobudzaj(...)
»