Wszystkie artykuły w kategorii: "Zielony marketing"

Polecane artykuły:

Nadzór nad uchwałami "śmi(...)

Kolejnym problemem związanym z funkcjonowaniem tzw. rewolucji śmieciowej jest kwestia ustalenia właściwego organu nadzoru nad uchwałami dotyczącymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Chodzi zwłaszcza o wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. Znamienne jest to, że od początku funkcjonowania nowych przepisów istnieje pytanie, czy takim organem nadzoru są wojewodowie, czy też regi(...)
»

Jak promować gminę w medi(...)

Rosnąca konkurencja na rynku usług turystycznych oraz gospodarcza rywalizacja gmin i regionów na forum międzynarodowym, nadaje szczególne znaczenie lokalnym programom promocyjnym. Od skutecznego wykorzystanie technik i narzędzi reklamy, public relations, promocji sprzedaży zależy pośrednio sukces gospodarczy całej społeczności lokalnej. Propagowanie walorów turystycznych regionu, informowanie o lokalnych możliwościach biznesowych i ulgach dla inwestorów, promowanie osiągnięć eko(...)
»