Wszystkie artykuły w kategorii: "Zielony marketing"

Reklama

Polecane artykuły:

Instalacje do recyklingu (...)

W wyniku przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych, w zależności od tego, jakiej metodzie recyklingu zostały one poddane, powstają różne produkty finalne. Ich uzyskaniu służą instalacje spełniające odmienne funkcje. Różnorodność linii do recyklingu rozmaitych rodzajów tworzyw sztucznych przedstawia poniższy raport. Prośbę o wypełnienie ankiety, na podstawie której powstało zestawienie, wysłano do 35 firm, spośród których od 10 uzyskano odpowiedź(...)
»

Wymagania jakościowe dla (...)

Dla spełnienia wymagań, które wynikają zarówno z polskiego, jak i europejskiego prawa, konieczne stają się sukcesywne działania zmierzające do zmniejszenia ilości składowanych odpadów oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Realizacja tego celu wymaga budowy szeregu linii technologicznych do czynności związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów. (...)
»