Wszystkie artykuły w kategorii: "Zielony marketing"

Polecane artykuły:

Nowe stare pojęcia(...)

Prawo zamówień publicznych W myśl nowej ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie mógł skorzystać z nowego narzędzia, jakim jest aukcja elektroniczna. Pojęcie to nie jest nowe, jednak przybiera inną formę. Aukcja elektroniczna w nowej ustawie ma zastosowanie jako instrument swoistej dogrywki. Aby zamawiający mógł przeprowadzić aukcję, muszą zostać spełnione trzy warunki: postępowanie musi być prowadzone w trybie przetargu(...)
»

Badania w skali techniczn(...)

Duży niedobór wody występujący w intensywnie rozwijającym się regionie Polski, jakim był Śląsk, spowodował po latach 60. konieczność wybudowania oraz wcześniejszy rozruch stacji jeszcze w trakcie budowy (październik 1971 r.). Stację zaopatruje się w wodę z ostatniego zbiornika w kaskadzie rzeki Soły –Czaniec, który jest zbiornikiem bardzo małym, płytkim i typowo przepływowym. Całkowita pojemność zbiornika przy piętrzeniu maksymalnym wynosi 1,3 mln m3(...)
»