Wszystkie artykuły w kategorii: "Zielony marketing"

Polecane artykuły:

Cięcie drzew weteranów (...)

Czy stare drzewa sędziwe wymagają cięć? Cięcia stosowane są głównie w celu poprawy statyki drzew, a drzewa sędziwe, szczególnie dziuplaste, uważa się za te, które łamią się pierwsze. Pojawienie się dziupli jest naturalnym zjawiskiem i zazwyczaj nie zwiększa ryzyka złamania się drzewa. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że drzewa weterani, żyjąc dziesiątki i setki lat w jednym miejscu, dostosowują się do warunków w nim panujących. Porywiste wiatry i wichury, które z(...)
»

Źródła mikroorganizmów ch(...)

Składowiska odpadów komunalnych stanowią poważne zagrożenie dla jakości środowiska. Lokowanie bowiem odpadów na powierzchni terenu powoduje m.in., iż infiltrujące wody opadowe ługują z nich związki chemiczne i mikroorganizmy, zanieczyszczając glebę i wody podziemne. A zatem warto wiedzieć, jaki jest wpływ tego typu składowisk na zmiany stanu wskaźników sanitarnych gleby, informujących o możliwości wystąpienia w niej ryzyka związanego z obecnością drobnoustrojów (...)
»