Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Mały trójpak energetyczny(...)

W tym wakacyjnym okresie wielu ludzi kieruje do Ministerstwa Gospodarki liczne pytania o losy projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Między innymi z tego powodu czytelnikom należą się stosowne wyjaśnienia. Pakiet ustaw energetycznych, w skład którego wchodzą projekty ustaw: Prawo energetyczne (P.e.), Prawo gazowe, ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz projekt ustawy wprowadzającej, jest niezwykle istotny z punktu widzenia kształtowania poli(...)
»

Problemy z zagospodarowan(...)

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy klasyfikowane są w katalogu odpadów (ustalony rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2001 r. DzU nr 112, poz. 1206) w grupie 16 odpadów nieujętych w innych grupach. Mimo iż nie zostały uwzględnione w grupie 20 odpadów komunalnych, to jednak występują również w nich. Wyeksploatowane pojazdy z cieczami (paliwem, olejami, płynami: hamulcowym, chłodniczym, ze spryskiwaczy) i innymi elementami niebezpiecznym(...)
»