Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Wyposażenie stacji demont(...)

  W procesie budowy stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji niezbędnym elementem infrastruktury jest separator substancji ropopochodnych, w który musi być wyposażony każdy zakład SWE.   Dobór separatorów i osadników określa m.in. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy odprowadzeniu ścieków do w&oa(...)
»

Z galerii czystej wody(...)

Każda stacja uzdatniania wody staje przed różnego rodzaju problemami związanymi z procesami technologicznymi. Zdarzają się przekroczenia związku manganu czy żelaza albo zbyt duże zakwaszenie wód. Technologia jednakże ciągle się rozwija i udoskonala, aby nadążyć za tymi zmianami. By ułatwiać pracę w tej wodnej dziedzinie, organizowane są przez Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich spotkania konsultacyjne. Dają one możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami i są okazją do poszerzania wiedzy. 27(...)
»