Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Organizacje odzysku - sza(...)

Krajowy rynek odpadów opakowaniowych jest rynkiem dynamicznym, o stosunkowo dużym potencjale rozwojowym. Łączną masę odpadów opakowaniowych wprowadzonych na rynek w roku 2000 można szacować na 3,4 mln ton. W 2002 r. należy liczyć się jednak ze spadkiem tej ilości do 3 – 3,1 mln ton, co jest m.in. spowodowane złą sytuacją gospodarczą. Prognozy na najbliższe lata są jednak optymistyczne i zakładają wzrost ilości opakowań do 4,5 mln ton w roku 2005. Szczegółowa analiza rynku i (...)
»

Czy wejście w życie ustaw(...)

Przyjęta już przez Sejm i podpisana przez prezydenta ustawa o OZE, pozostawia w gestii Ministerstwa Gospodarki i Rady Ministrów zasadnicze decyzje dotyczące rozwoju rynku energetyki odnawialnej. To te urzędy określają ilość energii, która ma być zakupiona w każdym roku, jak również wielkość wsparcia i ceny referencyjne, czyli maksymalne ceny zakupu energii z poszczególnych technologii OZE. W ostatnich dniach mieliśmy okazję zapoznać się z pierw(...)
»