Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Kołobrzeska Aleja Miłości(...)

Ochrona i pielęgnacja bindaża grabowego W XIX w. w Kołobrzegu założono bindaż grabowy. Był to obiekt bardzo atrakcyjny, zarówno dla mieszkańców, jak i dla kuracjuszy, nazywany często Aleją Miłości. Od 1939 r. był praktycznie pozbawiony opieki. Pierwsze prace pielęgnacyjne wykonano dopiero w lipcu 2002 r. W Kołobrzegu w reprezentacyjnej części uzdrowiska w pobliżu portu zachowała się część pochodzącego z XIX w. bindażu (berso, kolebka). Terminem tym określa się sklepioną (...)
»

Jak finansować?(...)

Zaopatrzenie ludności w wodę pitną oraz odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych należą do grupy zadań własnych samorządów lokalnych. Stosowane są różne formy organizacyjne zarządzania systemami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Wśród podmiotów zajmujących się tym rodzajem działalności coraz wyraźniej zaczynają dominować spółki prawa handlowego. Zakłady budżetowe i spółki wodne, jako prawdopodobnie schyłkowa forma organizacyjna, odgrywają coraz mniejszą rolę, a inne formy zarządzania, np. partner(...)
»