Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Zmiany w zakresie ochrony(...)

W obecnym stanie prawnym proces korzystania ze środowiska ma charakter bardzo złożony i w większości przypadków musi być poprzedzony uzyskaniem decyzji określającej warunki jego realizacji. Jedną z nich może być zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, wydawane na podstawie art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody1, a konsekwencją braku jego uzyskania jest wymierzenie kary pieniężnej na podstawie art. 88 ust. 1 tego aktu prawnego.(...)
»

Potrzebne jest wsparcie d(...)

W Polsce udział energii z OZE w energii finalnej w stosunku do innych krajów UE nie jest na zadowalającym poziomie. Zasoby odnawialnych źródeł wciąż nie są pełni wykorzystywane. System wsparcia inny niż w większości państw UE nie jest jedynym czynnikiem mogącym przyśpieszyć i zdynamizować wykorzystanie energii OZE. Przemysł pracujący na rzecz OZE w Polsce nie rozwinął się adekwatnie do posiadanych zasobów. Nie posiadamy własnej fabryki turbin wiatrowyc(...)
»