Wymogi recyklera złomu

wydany w Energia i Recykling – 2018-2
  DRUKUJ

Globalizacja przemysłu metalurgicznego i pozyskiwania złomu, oraz skupienie go w międzynarodowych korporacjach skutkuje tym, że normy branżowe w znacznym stopniu odwołują się do norm europejskich

Złom podlega prawnym wymogom i regulacją w ramach Unii Europejskiej. Rozporządzenie Rady Europy nr 333/2011 z 31 marca 2011 r. na mocy dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia kryteria określające, kiedy dany rodzaj złomu przestaje być odpadem. Złom jako odpad jest objęty obowiązkiem ewidencjonowania i w katalogu odpadów znajdziemy odpowiednie kody.

Branżowe definicje złomu

Na potrzeby metalurgii złomu branża przerobu i recyklingu stosuje własne definicje określające wymogi w doborze materiału na surowiec. Muszą one spełniać techniczne wymogi ostatecznego odb [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus