Wszystkie artykuły w kategorii: "Rynek metali"

Polecane artykuły:

URE – model regulacji wym(...)

System regulacji cen ciepła systemowego jest niedoskonały. Wzrost kosztów niezależnych od przedsiębiorstw ciepłowniczych prowadzi do niskiej rentowności przedsiębiorstw ciepłowniczych (spadek rentowności o 3 punkty procentowe w 2017 r.), co ogranicza inwestycje niezbędne do sprostania restrykcyjnym wymaganiom UE oraz zmniejszenia smogu. Prezes Urzędu regulacji Energetyki (URE) widzi potrzebę zmian i zapowiada, że wkrótce zaproponuje rozwiązanie uelastyczniające mode(...)
»

Decydujące starcie (...)

  Konkurs o tytuł Dyrektora Roku 2010 Zakładu Oczyszczania Miast – wspólna inicjatywa „Przeglądu Komunalnego” i Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast – zbliża się do rozstrzygnięcia. Spośród zgłoszonych kandydatów kapituła wytypowała pięciu nominowanych do tego tytułu, a podczas jesiennego Zjazdu KFDZOM zostanie wyłoniony zwycięzca. Zanim jednak to nastąpi, członkowie kapituły przeprowadzą audyty w zarz(...)
»