Wszystkie artykuły w kategorii: "Rynek metali"

Polecane artykuły:

Utrzymać kierunek i dynam(...)

Z Mieczysławem Ostojskim, dyrektorem Departamentu Zasobów Wodnych, rozmawia Tomasz Szymkowiak Czy są już wstępne oceny realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) po pierwszym okresie dostosowawczym, który minął pod koniec grudnia 2005 r.? Jak wypada redukcja zanieczyszczeń organicznych w ściekach komunalnych? Wygląda to nieźle. Muszę powiedzieć, że pierwszą taką ocenę zrobiliśmy w sierpniu 2004 r. Przypomnę, że Polska zobowiązała się do redu(...)
»

Analiza frakcyjna i morfo(...)

W planowaniu gospodarki odpadami w skali regionalnej czy też lokalnej dość często wykorzystuje się uogólnione wskaźniki dotyczące nagromadzenia, składu morfologicznego oraz frakcyjnego odpadów. Z góry również przyjmuje się założenia dotyczące właściwości fizykochemicznych odpadów. Czytając plany gospodarki odpadami w skali gminnej, powiatowej czy wojewódzkiej, można zauważyć, iż autorzy przyjęli te same parametry opisujące właściwości(...)
»