Wszystkie artykuły w kategorii: "Rynek metali"

Reklama

Polecane artykuły:

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Projekt dla środowiska Blisko 4,9 mln zł brutto pochłonie modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie (woj. zachodniopomorskie). Obiekt po przebudowie będzie mógł przyjmować maksymalnie 1488 m3 ścieków na dobę. W ramach przedsięwzięcia w oczyszczalni wybudowane zostaną nowe obiekty technologiczne: przepompownia ścieków surowych, wielokomorowy reaktor sekwencyjny SBR, budynek technologiczny posadowiony na płycie wierzchni(...)
»

Nowe regulacje w ochronie(...)

Kwietniowa nowelizacja Prawa ochrony środowiska (P.o.ś.) znacząco zmieniła przepisy dotyczące ochrony powietrza. Stało się to za sprawą implementacji do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy (tzw. dyrektywy CAFE). Gros obowiązków, wypływających z tych przepisów, opisano w poprzednich wydaniach „Przeglądu Komunalnego” (PK 9-12/2012). W preambul(...)
»