Wszystkie artykuły w kategorii: "Przegląd rynku"

Polecane artykuły:

Farmaceutyki – nowe(...)

Leki są niezbędnym składnikiem współczesnej cywilizacji. Wprowadzenie antybiotyków w połowie XX w. uratowało wiele milionów istnień ludzkich i spowodowało wzrost średniej długości życia człowieka o wiele lat. Jednak w latach 90. XX w. zdano sobie sprawę, iż leki mogą mieć także ujemny wpływ na współczesny świat. Wprowadzone do środowiska mogą niekorzystnie oddziaływać na ekosystemy wodne i glebowe. Wynika to z ich unikalnych właściwości. Po pierwsze, substancje lecznicze maj(...)
»

Komunikacyjne zjednoczeni(...)

Ciągi komunikacyjne są zazwyczaj kojarzone z formą liniową w krajobrazie miasta, która dzieli przestrzeń jak ostrze. Połączenie kilku ciągów tworzy węzeł komunikacyjny. Przykłady ze stolicy Węgier udowadniają, że miejsca te mogą być zorganizowane tak, by spajały różnorodną przestrzeń, harmonizując ją zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i kompozycyjnym. Tak zaprojektowany „mikroklimat miejski” sprzyja integrowaniu społeczeństwa. Współczesna agor(...)
»