Wszystkie artykuły w kategorii: "Przegląd rynku"

Polecane artykuły:

Izba recyklerów(...)

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu została zarejestrowana w 1999 r. Celem jej utworzenia było stworzenie podmiotu, który mógłby reprezentować interesy poszczególnych uczestników łańcucha recyklingu – firm zajmujących się selektywną zbiórką, sortowaniem i transportem odpadów oraz zakładów specjalistycznych wtórnego zagospodarowania odpadów – wobec organów państwowych i samorządowych, a także innych instytucji, których funkcjonowanie wywiera wpływ na warunki działalności zrzeszon(...)
»

Zaostrzenie celów(...)

Komisja Europejska opublikowała pakiet dokumentów dotyczących tzw. Circular Economy, czyli gospodarki o obiegu zamkniętym. Polega ona na maksymalnym i wielokrotnym wykorzystaniu zasobów materiałowych poprzez wydatne zwiększenie poziomu odzysku odpadów, a w szczególności ich recyklingu, i na ponownym skierowaniu produktów recyklingu do procesów wytwórczych. Kluczowym elementem pakietu jest projekt zmian szeregu dyrektyw odpadowych UE [dokument 2014/0202 (CO(...)
»