Wszystkie artykuły w kategorii: "Przegląd rynku"

Polecane artykuły:

Bez energetyki wiatrowej (...)

Polska z pewnością będzie miała problem z osiągnięciem wyznaczonego na 2020 r. celu w postaci 15-procentowego udziału energii z OZE. Przy obecnych uwarunkowaniach legislacyjnych inwestowanie w energię odnawialną przestaje być opłacalne. Istniejący dziś system wsparcia dla źródeł odnawialnych może sprawić, że na rynku utrzymają się tylko największe biogazownie. Dodatkowo wprowadzono nowe prawo, czyli tzw. ustawę odległościową, która doprowadziła do zahamowania inwestycji w energetykę wiatrową.(...)
»

PPP w sektorze wod-kan(...)

W ostatnich latach (2009-2016) na 397 ogłoszeń podpisane zostały zaledwie 124 umowy partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, z czego 6% dotyczyło działań związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. Przyczyny tak niskiej skuteczności działań sektora PPP i próby naprawy tej sytuacji omówiono podczas seminarium dotyczącego partnerstwa publiczno-prywatnego w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, które miało miejsce w siedzibie Ministerstwa Rozwoju 20 stycznia br.(...)
»