Wszystkie artykuły w kategorii: "Przegląd rynku"

Polecane artykuły:

Najnowsze tendencje w urz(...)

Stały wzrost poziomu urbanizacji zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań, umożliwiających mieszkańcom różne formy wypoczynku w przestrzeniach otwartych, w tym kontakt z przyrodą i krajobrazem o cechach paranaturalnych. Obok rozwiązań wybitnie architektonicznych w projektowaniu terenów zieleni pojawiają się zatem tendencje o nastawieniu ekologicznym, rozwijane zwłaszcza w strefie nadbałtyckiej Europy Zachodniej. W strukturze krajobrazu przestrzenie publiczne zajm(...)
»

Gdy drzewa są zagrożeniem(...)

Miasto jako żywy i ciągle rozwijający się organizm potrzebuje bezpiecznych przestrzeni. Ze względu na zły stan wielu miejskich drzew niezbędne jest stworzenie spójnego programu zarządzania drzewostanem. Miasta u swych początków były strukturami bez drzew, ale wraz z rozwojem dużych układów miejskich stopniowo coraz więcej miejsca przeznaczano dla roślin. Jednakże stale pamiętano, że jak wszystkie organizmy żywe mają one swój czas życia i nie zaniedbywano ich wymiany, jednocześnie korygują(...)
»