Wszystkie artykuły w kategorii: "Przegląd rynku"

Reklama

Polecane artykuły:

Kodeks postępowania admin(...)

Już 1 czerwca 2017 r. wejdzie w życie istotna nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.), wprowadzająca szereg istotnych zmian m.in. w procedurze wydawania decyzji administracyjnych. Wielokrotnie nowelizowana Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego jest jedną z najważniejszych ustaw, na podstawie której działają organy administracji publicznej na szczeblu zarówno lokalnym, jak i centralnym. Przebieg prac n(...)
»

Handel emisjami – pierwsz(...)

Wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji (z ang. European Union Emission Trading Scheme – EU ETS) to największa na świecie inicjatywa wykorzystująca mechanizmy rynkowe do ochrony klimatu. System wprowadzono z trzyletnim okresem „próbnym”, który obejmował lata 2005-2007. W styczniu 2008 r. ruszy „właściwy” pięcioletni okres rozliczeniowy, który nakłada się na okres realizacji(...)
»