Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

EMAS dla branży gospodark(...)

EMAS dla branży gospodarki odpadami Ostatnie lata dla branży gospodarki odpadami w Polsce to czas dynamicznych zmian. Nowe przepisy, nakładając kolejne obowiązki, wymusiły zaangażowanie znacznego kapitału i czasu na dostosowanie do zmieniających się warunków. Jednak samo nadążanie za zmieniającym się prawem nie gwarantuje już przewagi konkurencyjnej. Coraz istotniejsza staje się kultura organizacyjna firm, bazujących na efektywnym zarządza(...)
»

Podsumowanie ustawy o rec(...)

W Polsce wdrożenie tej ustawy w życie nie jest łatwe ze względu na koszty, jakie muszą ponieść operatorzy z uwagi na jej zapisy. Szczególnie wysokie środki na inwestycje muszą wyłożyć prowadzący stacje demontażu w celu zapewnienia wymaganych w ustawie warunków ochrony środowiska przy zagospodarowaniu odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jak wskazuje praktyka, te wysokie koszty inwestycyjne zostają ponoszone przy przetwarzaniu tylko niewielkiej części pojazdów wyc(...)
»