Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Bronić wody jak Siuksowie(...)

Od roku trwa spór Indian z plemienia Siuksów z rezerwatu Standing Rock w Dakocie Północnej z inwestorami planowanego przez cztery stany rurociągu Dakota Access Pipeline (DAPL). Przeciwko rurociągowi o wartości przeszło 3,5 mld dolarów, o przepustowości ok. 450 tysięcy baryłek ropy dziennie, protestuje wiele plemion mieszkających w stanach, przez które miał biec DAPL, ale właśnie w Standing Rock ogłoszono powszechną mobilizację. Indianie Lakota i Dako(...)
»

Za jaki okres decyzja opł(...)

Hasło „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” na początku maja 2014 r. występuje w bazie orzeczeń sądów administracyjnych już w ponad 600 wyrokach i postanowieniach. Obrazuje to skalę problemów związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących tzw. rewolucji śmieciowej. Jednym z nich jest kwestia tego, czy decyzja wydawana na podstawie art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.)1, w której wójt, burmistrz, prezydent określ(...)
»