Wszystkie artykuły w kategorii: "Optyka na GOZ"

Reklama

Polecane artykuły:

Biogazownie w Polsce(...)

Obniżenie energochłonności urządzeń, wzrost sprawności przetwarzania energii w formy użytkowe, rozwój elektrowni jądrowych i źródeł odnawialnych wpłynie na redukcję emisji gazów cieplarnianych, których stężenie rośnie średnio o 2-3 ppm rocznie. Aktualna wartość emisji ww. gazów wynosi 385 ppm. Jednak można przypuszczać, że progową wartość (1000 ppm), powyżej której1 (emisje siarkowodoru wytwarzanego przez bakterie siarkowe w oceanach z powodu niedotlenienia wód powierzchniowych (...)
»

Inwestor zastępczy(...)

W praktyce realizacji inwestycji od lat ugruntowała się w Polsce instytucja inwestora zastępczego. W obowiązującym ustawodawstwie nie istnieją jednak żadne przepisy, które dotyczyłyby wprost tej problematyki, regulując definicję inwestora zastępczego, zakres jego praw i obowiązków czy zasady i granice odpowiedzialności. Próbując definiować pojęcie inwestora zastępczego, należałoby uznać, że będzie to osoba prawna, osoba fizyczna czy inna jednostka organizacyjna niep(...)
»