Wszystkie artykuły w kategorii: "Optyka na GOZ"

Polecane artykuły:

Kompostowanie jako metoda(...)

Kompostowanie jest zoptymalizowaną i sprawdzoną w skali technicznej metodą degradacji, wykorzystującą naturalny potencjał enzymatyczny mikroorganizmów oraz procesy rozkładu i butwienia. Wraz z dynamicznym rozwojem różnych gałęzi przemysłu zaczęto zwracać uwagę na możliwość aplikacji kompostowania do celów biodegradacji różnych odpadów przemysłowych, klasyfikowanych jako niebezpieczne. Dotychczas bowiem kompostowanie postrzegano głównie jako sposób higienicznej stabi(...)
»

Ochrona gruntów rolnych C(...)

Z uwagi na swoje właściwości naturalne grunty rolne stanowią cenne dobro społeczne. Ich ochrona realizowana jest przede wszystkim za pomocą instrumentów o charakterze administracyjnoprawnym. Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. DzU z 2004 nr 121, poz. 1266, z późn. zm.) wymienia cztery kierunki prawnej ochrony gruntów rolnych. Są to ograniczanie przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne, zapobieganie (...)
»