Wszystkie artykuły w kategorii: "Optyka na GOZ"

Polecane artykuły:

Wykluczenie wykonawców - (...)

Postępowanie o zamówienia publiczne Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przewiduje instytucję wykluczenia wykonawców z postępowania o zamówienie publiczne. Wykluczenie to następuje w przypadku spełniania chociaż jednej z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 wymienionego aktu prawnego. Artykuł 24 ust. 1 pkt 1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się m.in. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęc(...)
»

Międzynarodowa wymiana do(...)

W Gmachu Głównym Politechniki Wrocławskiej w dniach 26-27 października 2011 r. odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Infrastruktura podziemna miast”, zorganizowana przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych oraz Podkomitet Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki. Zamiarem organizatorów było stworzenie warunków do intensywnej wymiany myśli technicznej, por&o(...)
»