Wszystkie artykuły w kategorii: "Optyka na GOZ"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Okres wakacyjny to dla drogowców okres wytężonej pracy. Sezon budowlany jest w pełni, warunki pogodowe na ogół korzystne. W okresie wakacyjnym miasta świecą pustkami, można więc z większą nieco swobodą projektować objazdy i stosować ograniczenia w ruchu pojazdów na czas robót. Jak się okazuje ten gorący, w rzeczywistości i przenośni, okres był także niezwykle pracowity w Ministerstwie Infrastruktury, czyli zarządcy dróg w kraju. Trwała tam bowiem praca nad projektem ustawy o budowie dróg oraz no(...)
»

Znakowanie form ochrony p(...)

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody1 (art. 34 ust. l) rada gminy może wyznaczyć obszar chronionego krajobrazu oraz wprowadzić ochronę w drodze uznania za pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Wprowadzenie tych form ochrony przyrody w drodze uchwały rady gminy może nastąpić wtedy, jeżeli nie zostały one wprowadzone przez wojewodę. Chronione obszary i inne twory przyrody muszą być urzędowo oznakowane (art.(...)
»