Wszystkie artykuły w kategorii: "Optyka na GOZ"

Polecane artykuły:

Oblicza powierzchni biolo(...)

Ogrody na dachach czy zielone ściany to trendy coraz popularniejszy w przestrzeni miejskiej.  Ważnym pojęciem, które się łączy z ich budową jest przestrzeń biologicznie czynna. Jednak definicja ta obecnie budzi wiele kontrowersji, tym bardziej że od 2002 r. zmiany prawne tego terminu następowały dwukrotnie.   Definicję pojęcia „powierzchnia biologicznie czynna” oraz zakres jej stosowania w procesie (...)
»

Dobre praktyki – zbiórka (...)

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Poznaniu zorganizował na terenie Poznania system selektywnej zbiórki odpadów, w tym niebezpiecznych i problemowych, takich jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE). ZZO uruchomił trzy stacjonarne i jeden mobilny punkt ich zbiórki, dzięki czemu stworzył mieszkańcom możliwość przyjaz(...)
»