Wszystkie artykuły w kategorii: "Odpady i recykling"

Polecane artykuły:

Czas na wspólną debatę(...)

  „Nieterminowo, nierzetelnie i nieskutecznie” – w ten sposób Najwyższa Izba Kontroli podsumowała w swym najnowszym raporcie realizację przez gminy ich obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Raport ten nie był zwykłą, rutynową procedurą okresowej kontroli, lecz związany był z różnymi rozważanymi obecnie koncepcjami nowelizowania przepisów dotyczących tej sfery gospodarki.   Zważyws(...)
»

Nowy mieszany utleniacz r(...)

Pewien urząd miejski musiał znaleźć sposób na wyeliminowanie siarkowodoru, który pochodził z odwadniania osadu i innych procesów odbywających się na oczyszczalni. Eliminacja toksycznego gazu powinna zagwarantować bezpieczne i zdrowe środowisko dla pracowników oraz zmniejszyć korozję metalowych elementów w strefach odwadniania osadu i znacznie zredukować przykre zapachy. W omawianej oczyszczalni osad z osadników pierwotnych i wtórnych wprowadzany jest do zagęszczaczy osadu. Otrzymany odciek (...)
»