Wszystkie artykuły w kategorii: "Odpady i recykling"

Polecane artykuły:

Dokąd po pieniądze na fin(...)

Nowy mechanizm EkoFunduszu Rada EkoFunduszu 28 maja 2004 r. zadecydowała o uruchomieniu nowego mechanizmu dofinansowania poprzez system dopłat dla projektów o charakterze powtarzalnym. W ten sposób wszyscy wnioskodawcy EkoFunduszu, składający wnioski dotyczące budowy instalacji kolektorów słonecznych, farm wiatrowych, instalacji do produkcji estrów z oleju rzepakowego lub zakładania plantacji roślin energetycznych, mają równe szanse otrzymania dotacji w ramach limitu przeznaczon(...)
»

Energooszczędne oświetlen(...)

- osiągnięcia samorządów - wymuszone marnotrawstwo na drogach "wojewody" Waldemar Jordan W ogromnym dziele unowocześniania naszego państwa znaczącą rolę odgrywają zagadnienia związane z publiczną infrastrukturą techniczną. Mamy wiele do zrobienia w dziedzinie ogrzewania, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, telekomunikacji itp., ale chyba najbardziej doskwiera nam zły stan dróg. Dla utrzymania stanu istniejącego niezbędne są nakłady przekraczające obecne możliwości(...)
»