Wszystkie artykuły w kategorii: "Odpady i recykling"

Reklama

Polecane artykuły:

Tylko do unijnej wiadomoś(...)

Lista indykatywna w PO „Infrastruktura i Środowisko” Z ponad dwutygodniowym poślizgiem Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zdecydowało się opublikować przyjęty przez rząd już 3 stycznia br. tzw. indykatywny wykaz dużych projektów dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013. Z datą 19 stycznia br. wykaz znalazł się na stronach internetowych funduszy strukturalnych (www.funduszestrukturalne.gov.pl). I dobrze się stało(...)
»

Jaki podatek od farm wiat(...)

Z informacji uzyskanych od członków Izby wynika, iż część gmin za obiekt budowlany, rozumiany zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. b Prawa budowlanego (P.b.), uznaje wszystkie elementy składające się na elektrownię wiatrową, co znacząco wpływa na wzrost kosztów działalności spółek. W wielu przypadkach taka niekorzystna interpretacja podatkowa stwarza zbyt duże ryzyko, by w ogóle zdecydować się na podjęcie działalności inwestycyjnej. Izba dokonała przeglądu systemów podatku od nierucho(...)
»