Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"


  1. Od redakcji Czytaj

     Katarzyna Błachowicz

     Magdalena Lipiecka


Polecane artykuły:

Nie zabraknie stłuczki sz(...)

z mgr. inż. Tomaszem Chruszczowem, dyrektorem Forum Opakowań Szklanych, rozmawia Wojciech Dutka Forum rozkręcało się powol... Pomysł powołania FOS jako porozumienia programowego hut szkła opakowaniowego, powstał w 1997 r. Inicjatorem był obecny prezes stowarzyszenia Włodzimierz Rząsa. Na początku były to oczywiście głównie dyskusje o programie i metodach działania. FOS było początkowo sekcją branżową Stowarzyszenia Producentów Szkła. Szybko jednak okazało się, że skala(...)
»

Sto lat dla Nowego Tomyśl(...)

Miasto Nowy Tomyśl, liczące dziś niemal 16 tys. mieszkańców, powstało w drugiej połowie osiemnastego stulecia. Jego szczególny rozwój nastąpił na początku ubiegłego wieku. W 1906 r. powstały miejskie wodociągi, które w tym roku obchodzą jubileusz – stulecie istnienia. Na przełomie XIX i XX wieku w mieście istniało 10 publicznych studni wodociągowych na głównych ulicach i obu rynkach. Oprócz tego funkcjonowały liczne studnie prywatne. Lokalizacja wieży ciśnień i zakładu wodo(...)
»