Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"


  1. Od redakcji Czytaj

     Katarzyna Błachowicz

     Magdalena Lipiecka


Polecane artykuły:

Polimery i kompozyty w sa(...)

  W krajach europejskich w przemyśle motoryzacyjnym zużywa się do 8% całkowitej produkcji tworzyw sztucznych. Jest to ponad dwukrotnie więcej niż 20 lat temu.   Różne materiały polimerowe znalazły zastosowanie w ponad 1000 elementów samochodu1. Tworzywa wielkocząsteczkowe – polimery – stanowią od 10% do 15% masy średniolitrażowego samochodu osobowego. Najwięcej, bo ok. 60% występuje we wnętrzu (...)
»

W przededniu wdrożenia re(...)

Budowa regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-ów) oraz optymalne kierowanie strumieniem odpadów są konieczne, by zrealizować obowiązki wynikające z przepisów unijnych. Wiele samorządów, działając indywidualnie lub w formule związku czy porozumienia międzygminnego, a także gros podmiotów prywatnych już jakiś czas temu podjęło wysiłek budowy RIPOK-ów. Jednak rzeczywistość okazała się inna niż się spodziewano… Gdy wejście w życie nowego system(...)
»