Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Informator - Świat(...)

Zielona księga energetyczna UE Komisja Europejska określiła podstawy europejskiej polityki energetycznej w nowej „Zielonej księdze”. Dokument określa sześć priorytetowych dziedzin energetycznych i przedstawia 20 konkretnych propozycji działań. Komisja proponuje, by proces kształtowania polityki energetycznej oprzeć na strategicznym przeglądzie energetycznym UE, który systematycznie byłby przedstawiany Radzie i Parlamentowi Europejskiemu. Za priorytetowe obszary uznano: uko(...)
»