Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Ochrona przestrzeni publi(...)

„Dobro” w znaczeniu ogólnym to wartość oceniana dodatnio, stanowiąca przedmiot i cel ludzkich dążeń i pragnień. Z tej definicji wychodzi pojęcie „dobra publicznego” – dobra należącego do gminy, a dokładniej „dobra ludu”. W polskiej doktrynie prawa administracyjnego w okresie międzywojennym istniało pojęcie „rzeczy publiczne”, odgrywające ważną rolę w sferze działalności administracyjnej1. Chociaż zagadnie(...)
»

Branżowe ABC(...)

Przedawnienie należności   Jaki jest okres przedawnienia należności z tytułu dostarczania wody: trzy lata jako należności okresowe czy dwa lata jako termin wynikający z przepisów kodeksu cywilnego dotyczący sprzedaży? Zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia roszczeń, wynikającym z treści art. 118 kodeksu cywilnego, świadczenia okresowe ulegają przedawnieniu po upływie(...)
»