Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Reklama

Polecane artykuły:

Usprawniać czy reformować(...)

Świadomość ułomności polskiego systemu planowania przestrzennego od szeregu lat jest niemal powszechna, jednak bardzo trudno znaleźć sposób na jego naprawę. Zamiast reform proponuje się najczęściej drobne usprawnienia, które nie likwidują zasadniczych słabości systemu. Pojawia się wiele różnych propozycji zmian, które najczęściej miałyby zintegrować cele rozwoju społecznego i gospodarczego z regulacjami odnoszącymi się do zagospodarowania przestrzennego. Takie zinte(...)
»

Składowiska przed nowymi (...)

Krynica-Zdrój w połowie lutego br. gościła blisko 160 specjalistów odpowiedzialnych za budowę, eksploatację i rekultywację składowisk odpadów. Obrady 25., jubileuszowej konferencji organizowanej przez spółkę Abrys ogniskowały się wokół kwestii prawnych, technicznych i finansowych dotyczących tego typu obiektów. Dużą część wystąpień na konferencji zdominowała tematyka przyszłości składowisk odpadów w kontekście unijnych i krajowych wymagań w zakresie gospodarki odpad(...)
»