Wszystkie artykuły w kategorii: "GOZ na świecie"

Polecane artykuły:

Metody lokalizacji awarii(...)

Według IWA proces optymalizacji pracy sieci wodociągowej opiera się na czterech podstawowych grupach działań, takich jak aktywna kontrola wycieków, szybkość napraw (szybkość detekcji wycieków), kontrola i regulacja ciśnienia oraz rehabilitacja przewodów. Wykorzystanie tych grup działań pozwala na racjonalizację i obniżenie kosztów eksploatacji oraz dostawy do odbiorców wody w wymaganej objętości, o dobrej jakości i odpowiednim ciśnieniu. Nie wszystk(...)
»

Techniczna strona ustalen(...)

Zagadnienie zagospodarowania wód opadowych stanowi jeden z elementów ogólniejszego problemu, jakim są melioracje miejskie. Od ich sprawności – rozumianej w aspekcie gotowości do przejęcia oczekiwanych obciążeń – uzależnione są warunki funkcjonowania osadnictwa, a w konsekwencji jakość życia. Takie pojęcie jednoznacznie reprezentuje norma EN752, a za nią wytyczna ATVA118 (edycja z 1999 r.). W szerszym ujęciu na melioracje miejskie składają się systemy zagospodarowania (...)
»