Wszystkie artykuły w kategorii: "GOZ na świecie"

Reklama

Polecane artykuły:

Wytrwale wbrew przeciwno(...)

Z Barbarą Szczepaniak, kierownikiem MZUK w Kole, rozmawia Krzysztof Pniewczuk Od jak dawna Miejski Zakład Usług Komunalnych z Koła prowadzi selektywną zbiórkę surowców wtórnych i jakie surowce są zbierane? Miejski Zakład Usług Komunalnych selektywną zbiórkę odpadów prowadzi(...)
»

Optymalizacja projektu dy(...)

Środowisko zajmuje ważne miejsce w programach politycznych Unii Europejskiej. Podjęte zostały przede wszystkim kroki w kierunku stworzenia dyrektyw i odpowiednich strategii mających na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Temat ten jest przedmiotem m.in. dyrektywy o odpadach z urządzeń elektrycznych i elektronicznych WEEE (ang. Waste Electrical and Electronic Eąuipment), dyrektywy o ograniczeniu stosowania substancji niebezpie(...)
»