Wszystkie artykuły w kategorii: "GOZ na świecie"

Polecane artykuły:

Mieszkańcy i politycy pot(...)

Według GUS-u, (Bank Danych Regionalnych) w 2008 r. ubyło na terenie Warszawy 6,7 tys. drzew, a posadzono 3,9 tys., czyli tylko 58% utraconej ilości. W 2011 r. wycięto w drodze decyzji administracyjnych już 21,5 tys. Drzew, a nasadzono jedynie 9,5 tys. Część tych drzew nie przeżyje, a te które przetrwają, to świeżo posadzony materiał szkółkarski. Jak podają publikacje Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa duże straty drzew potwierdzają również dane z praskiego terenu badań IGPiM,(...)
»

Kontrolowane ryzyko(...)

Zawsze pociągało mnie kierowanie zespołami ludzi. W 1989 r. w wyniku konkursu zająłem stanowisko I-ego zastępcy dyrektora w Zakładach Budowy Maszyn MIFAMA w Mikołowie. Kolejne wyzwanie to wygrany konkurs na dyrektora miejskiej firmy komunalnej w Rudzie Śląskiej. Po dwóch latach moje metody zarządzania nie znalazły akceptacji i zmuszony byłem odejść. W 1994 r. podjąłem się budowy, od podstaw, prywatnej firmy komunalnej, którą z sukcesem prowadzę do dziś. Od kiedy pamiętam, zawsze do kolejnyc(...)
»