Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Regulacyjne funkcje gminy(...)

Uchwalane wieloletnie plany modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy¹, mają określać w szczególności: planowany zakres usług, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach oraz projekty racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków. Ponadto w planach winny się znaleźć dane o nakładach inwestycyjnych w poszczególnych latach, a także o sposobach finansowania planowanych inwestycji. W ustawie nie znalazła s(...)
»

Jubileuszowe spotkanie(...)

W ramach obchodów dziesięciolecia Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew (MTUiOD) z Kluczborka jego członkowie spotkali się w dniach 22-23 września br. w Turawie na uroczystości połączonej ze specjalistyczną konferencją, w której wzięli udział także przedstawiciele miast i gmin. Drugiego dnia można było zwiedzić Zamek Piastów Polskich w Brzegu.(...)
»