Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekoprzemysł"

Polecane artykuły:

Własność odpadów a modelo(...)

Obowiązujące od kilku lat ustawy „odpadowe” wprowadziły m.in. wymóg planowania gospodarki odpadami – od szczebla krajowego, poprzez wojewódzki i powiatowy, do gminnego. Dobiegający końca pierwszy cykl tworzenia planów ujawnił szereg słabych punktów systemu ich przygotowywania i wdrażania. Do najistotniejszych jego wad można zaliczyć brak skutecznych narzędzi zarządzania gospodarką odpadami, szczególnie w odniesieniu do odpadów komunalnych, niewłaściwe podejście do systemu podej(...)
»

Aktualności(...)

Zielone gniazdo Arcadia Tree Tower jest projektem futurystycznego budynku autorstwa czeskiego architekta – Petra Pospisila. Przyczynek do powstania koncepcji stanowiła próba rozwiązania problemu rosnącej gęstości zaludnienia w największych miastach świata, gdzie powierzchnia staje się niemal bezcennym dobrem. Projekt łączy dwie pozorne sprzeczności – z jednej strony spektakularny efekt wizualny, a z drugiej zajmuje stosunkowo niewiele miejsca. Trzy dług(...)
»