Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekoprzemysł"

Reklama

Polecane artykuły:

Zarządzanie energią w zak(...)

Obecnie w wielu krajach rozwiniętych, w których dostrzega się rolę kontroli zużycia energii, przyjął się termin „zarządzanie energią”. Obejmuje on szeroki zakres wiedzy inżyniersko-menadżerskiej. W standardowym podejściu do wykorzystania energii procesy decyzyjne z nią związane następują po relatywnie długim czasie. W dobie wszechobecnych i ciągle rozwijających się narzędzi komputerowych procesy zbierania, archiwizowania i analizowania danych dotyczących w(...)
»

Myśmy to już zrobili &#82(...)

We wrześniu 2003 r. gmina Słupsk zakończyła rozpoczętą w 2001 r. realizację programu termomodernizacji obiektów własnych zespołów szkolnych. W ramach tego programu w pierwszym etapie dokonano całkowitej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonano docieplenie obiektów. W efekcie zmniejszono obliczeniowo straty ciepła w granicach 30-35%, co znalazło bezpośrednio odbicie w znacznym zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło, a w konsekwencji spowodowało oszczędności w zużyciu paliwa. Drugi e(...)
»