Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekoprzemysł"

Polecane artykuły:

Jakie są koszty gospodark(...)

Po raz ósmy w Krakowie zebrali się przedstawiciele samorządowych firm sektora komunalnego na konferencji organizowanej przez Logic Synergy i Krajową Izbę Gospodarki Odpadami. Tym razem spotkanie przebiegało pod hasłem „Organizacja i finansowanie zintegrowanej gospodarki odpadami”. – Nasza konferencja to próba bilansu minionego okresu, od czasu wprowadzenia „rewolucji śmieciowej” po najbardziej aktualne dyskusje o wprowadzeniu zamówień in ho(...)
»

Rozwój bezpieczeństwa ene(...)

Rozwój bezpieczeństwa energetycznego przy udziale funduszy UE W latach 2007-2013 na poprawę infrastruktury zwiększającej bezpieczeństwo energetyczne Polska otrzymała z funduszy UE prawie 1 mld euro. Nowa perspektywa 2014-2020 niesie za sobą kolejny miliard euro, czyli nowe możliwości rozbudowy i unowocześnienia infrastruktury energetycznej. Od 2007 r. w Polsce rozpoczęło się wdrażan(...)
»