Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekoprzemysł"

Polecane artykuły:

Projekt ustawy o odpadach(...)

  Projekt nowej ustawy o odpadach jest przedmiotem prac sejmowych. Wzorem dotychczasowych ustaw środowiskowych ważny element projektu zawierają administracyjne kary pieniężne. Ich planowana konstrukcja budzi wątpliwości co zgodności z Europejską Konwencją Praw Człowieka i Konstytucją. Zgodnie z projektowanym art. 192 ust. 1, administracyjną karę pieniężną będzie się wymierzało za zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne ni(...)
»