Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Toruński Plan Zarządzania(...)

Miasto funkcjonujące zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju można porównać do systemu naczyń połączonych, stanowiącego sprawnie działający organizm. System ten, w ogólnym rozumieniu, tworzą ludzie oraz środowisko ich życia. W krajobrazie zurbanizowanym występuje silna zależność pomiędzy potrzebami człowieka a tkanką otoczenia. Wyraża się ona poprzez przenikanie się wszelkich aspektów życia społecznego i ekonomicznego z tym, co daje nam natura. Czy takie zderzeni(...)
»

Recykling odpadów styropi(...)

W ostatnich latach wielkość produkcji polimerów styrenu w Polsce wahała się w granicach 80-100 tys. ton rocznie. W 2004 r. wielkość ta wyniosła 96,3 tys. ton. Do 2010 r. średnie światowe zużycie polistyrenu ma wzrastać średniorocznie o 4,4%. Podobnie szacuje się wzrost wielkości zużycia polistyrenu w Polsce. Tworzywa styrenowe dzielą się na dwie grupy, otrzymywane w procesie polimeryzacji styrenu, różniące się obszarami zastosowań. Pierwsza to polistyreny ogólnego przeznaczenia ((...)
»