Wszystkie artykuły w kategorii: "Dobre wzorce"

Polecane artykuły:

Mamy prawo do zdrowego ży(...)

Od wielu lat Unia Europejska popiera koncepcję zrównoważonego budownictwa, w ślad za czym idzie zwiększona uwaga mieszkańców, poświęcona ekologicznym aspektom realizacji projektów budowlanych. Jest to podyktowane coraz ostrzejszymi wymogami prawnymi, dużymi kosztami energii, zwiększoną emisją dwutlenku węgla oraz zmieniającymi się preferencjami mieszkańców dotyczącymi troski o środowisko. A przede wszystkim – zmianami klimatycznymi, które dotykają nas coraz boleśniej. (...)
»

Strategie do uzupełnienia(...)

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Warszawie 16 grudnia ub.r. negatywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego oraz propozycje zmiany ustawy o systemie oświaty, która przesuwa o dwa lata obowiązek szkolny dla sześciolatków. W uzasadnieniu opinii dotyczącej ustawy o systemie oświaty podkreślono, że proponowane(...)
»