Wszystkie artykuły w kategorii: "Dobre wzorce"

Polecane artykuły:

Promotor Energetyki Odnaw(...)

Wydarzenia ostatnich czasów – rosnące ceny nośników energii, coraz większe dążenie do niezależności energetycznej i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz wizja wyczerpywania się kopalnych nośników energii – wpłynęły na wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Po otrzymaniu Tytułu D. Chwieduk powiedziała: – Jeste(...)
»

Rekultywacja po terminie(...)

Jan Jerzmański 30 czerwca 2004 r. upłynął termin przewidziany w tzw. ustawie wprowadzającej (ustawa z 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw – DzU nr 100, poz. 1085 ze zm.) na przedkładanie zgłoszeń pozwalających uniknąć obowiązku rekultywacji gruntów zanieczyszczonych przed ich nabyciem przez inne podmioty. Jest to, jak się wydaje, dobra okazja, aby przypomnieć nie tylko skutki p(...)
»