System czystego ciepła

wydany w Energia i Recykling – 2018-2
  DRUKUJ

W Polsce połowę całkowitego zanieczyszczenia powietrza pyłami tworzą gospodarstwa domowe – w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, gdzie smog tworzy głównie komunikacja samochodowa.

W rezultacie Polacy od wielu lat oddychają niemal najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej – według danych Światowej Organizacji Zdrowia, w zestawieniu 50 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast aż 33 znajdują się w naszym kraju. „Financial Times” nazywa Polskę „europejską stolicą smogu”. Nasze zdrowie oraz otaczające nas środowisko narażone są na działanie szkodliwych substancji, takich jak pył (zwłaszcza jego drobne frakcje: PM10 i PM2,5), sadza (ang. Black Carbon, BC), benzo(a)piren i inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) oraz dioksyny i metale ciężkie.

[...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus