Wszystkie artykuły w kategorii: "Ciepłownictwo"

Polecane artykuły:

Najlepsza dostępna techni(...)

Przy okazji 150 wydania „Przeglądu Komunalnego” przygotowaliśmy dla Czytelników niespodziankę. W tym wydaniu, obok Zeszytów Komunalnych, prezentujemy jeszcze jedno monotematyczne opracowanie. Jest to poniższy dodatek poświęcony pozwoleniom zintegrowanym w gospodarce odpadami. Został on opracowany pod redakcją dr. inż. Barbary Kozłowskiej. Życzymy owocnej lektury. (red.) Wśród instalacji stosowanych w dziedzinie zagospodarowania o(...)
»

Bezpieczeństwo energetycz(...)

Nie ulega wątpliwości, że zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest obecnie jednym z głównych zadań państwa. Sytuuje się ono w grupie tzw. bezpieczeństw twardych i wymaga ze strony odpowiednich organów nowego podejścia – zarówno w sferze doktrynalnej (filozofia zrównoważonej polityki energetycznej), jak i organizacyjnej. Zagadnienia bezpieczeństwa, w tym energetycznego, są ulubionym tematem polityków i stanowią często argument r&o(...)
»