Wszystkie artykuły w kategorii: "Ciepłownictwo"

Polecane artykuły:

I my tam byliśmy...(...)

W dniach 26-29 września w Bednarach k. Poznania odbyła się plenerowa wystawa rolnicza AGRO SHOW. Na 600 m² powierzchni wystawienniczej zaprezentowało się ponad 300 wystawców z różnych krajów: z Niemiec, Czech, Danii, Francji i Włoch. W imprezie wzięli udział także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Wojciech Mojzesowicz, liczni przedstawiciele mediów, środowisk naukowych oraz instytucji zwi(...)
»

Zadania jednostek samorzą(...)

Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DzU poz. 888) wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r. Ogólna charakterystyka ustawy została przedstawiona w artykule „Nowa ustawa o opakowaniach”1, natomiast celem niniejszego tekstu jest omówienie zadań jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązkom organów administracji publicznej w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi został poświęcony rozdział 10 ustawy.(...)
»