Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ruszyła inwestycja(...)

Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa podpisał 8 stycznia 2007 r. umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Kasince Małej (gmina Mszana Dolna). Inwestycja będzie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR). O Związku Związek Gmin Dorzecza Górnej R(...)
»

Pozwolenia zintegrowane(...)

Ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw przyjęta 11 lipca 2014 r. transponuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych1, 2, zwana dyrektywą IED3, stanowi jeden z najistotniejszych aktów unijnego prawa ochrony środowisk(...)
»