Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zmiany w Prawie energetyc(...)

Przyczyny uchwalenia ustawy z 2 kwietnia 2004 r., która nowelizuje ustawy Prawo energetyczne i Prawo ochrony środowiska były co najmniej dwie – obawa, że wykonanie wskaźników referencyjnych dla Polski (7,5% energii zielonej w bilansie energetycznym w 2010 r.) nie będzie możliwe bez modyfikacji niektórych elementów polskiego systemu wsparcia oraz obowiązek, jako członka UE, wdrożenia poprzez nasz system prawny postanowień Dyrektywy 2001/77/EC o promocji energii elektrycznej wytwarzanej w(...)
»

Raport wod-kan - studzien(...)

Raport wod-kan - studzienki (PDF)(...)
»