Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nie taki diabeł straszny(...)

Finanse jednostek samorządu terytorialnego są ostatnio tematem ożywionej dyskusji. Toczy się ważna debata nad kształtem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wiele mówi się także o zadłużeniu samorządów. Oba wątki mają istotne znaczenie w perspektywie akcesji Polski z Unią Europejską, w tym korzystania ze środków unijnych. W wielu publikacjach i dyskusjach o zadłużeniu samorządów podkreślano wzrost tego zadłużenia, mocno akcentując jego niekorzystny charakter oraz pytając o(...)
»

Nadal "parszywa trzynastk(...)

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Ludwik Węgrzyn prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich starosta bocheński Gdy w 1967 r. Robert Aldrich reżyserował pierwszą wersję kinową słynnej „Parszywej dwunastki”, w mrocznych czasach realnego socjalizmu w PRL-u wchodził w życie kolejny socjalny wynalazek o nazwie „trzynastka”. Wynalazek ten nie podlegał opatentowaniu, np. w Austrii wypłacano podobną premię o obco brzmiącej nazwie &#8(...)
»