Wszystkie artykuły w kategorii: "Optyka na GOZ"

Polecane artykuły:

Cięcia pielęgnacyjne i fo(...)

Jednym z najpopularniejszych zabiegów związanych z pielęgnowaniem drzew i krzewów jest cięcie. Jego efekty są widoczne natychmiast, a skutki, niestety, bywają opłakane. Wiosna to czas, w którym można zaobserwować szczególnie dużo przypadków zarówno prawidłowej, jak i wątpliwej troski o rośliny drzewiaste. Na wszystkich niemal osiedlach odbywa się niezrozumiałe współzawodnictwo m(...)
»

Czy ustawa Prawo energety(...)

  PIGEO zwróciło się do ministrów gospodarki, środowiska, i rolnictwa oraz przewodniczących komisji senackiej i sejmowej ds. gospodarki narodowej i energetyki o podjęcie inicjatywy wprowadzenia sugerowanych poprawek do ustawy Prawo energetyczne.   Zdaniem PIGEO, proponowane modyfikacje są kluczowe dla rozwoju sektora energetyki odnawialnej w Polsce w kontekście wyzwań 2020 r., określonych dyrektywą 2009/28/WE Parlamentu Europejs(...)
»