Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Oczyszczalnia ścieków - b(...)

W drugiej części artykułu omawiającego biologiczne usuwanie fosforu omówione zostaną czynniki wpływające na ten proces. Omawianie czynników, które oddziałują na biologiczne usuwanie fosforu, należy rozpocząć od zwrócenia uwagi na źródła węgla i wskaźniki ChZT/P, BZT5/P i ChZT/BZT5. Na proces efektywnego biologicznego usuwania fosforu (EPBR) wpływa zawartość rozkładalnych biologicznie związków organicznych, chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)(...)
»

Architekt stylu Pacific N(...)

Douglas Macy od 1976 r. znany jest jako lider i mentor pokolenia projektantów krajobrazu amerykańskiego, wyznających zasady stylu Pacific Northwest. Istotą twórczości Douglasa Macyego jest podkreślenie naturalnych cech rodzimego krajobrazu północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych (wybrzeże Pacyfiku) oraz wykorzystanie charakterystycznych dla regionu form i rozwiązań, uwydatniających wzniosłość regionu, w tym jego dzikość, mnogość naturalnych materia(...)
»