Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Uprawy roślin energetyczn(...)

W skali globalnej uprawy roślin energetycznych mogą zastępować naturalne siedliska przyrodnicze, natomiast inaczej wygląda to w Europie, gdzie siedlisk zbliżonych do naturalnych pozostało niewiele. Krajobraz terenów rolniczych w Europie ulega przekształceniu w wyniku zastępowania jednych upraw przez inne, czy też wskutek zmiany sposobu gospodarowania. W powszechnym mniemaniu ptaki krajobrazu rolniczego są uważane za pospolite, lecz w rzeczywistości ich liczebność od(...)
»

Quo vadis, Rado?(...)

Stowarzyszenie, izba gospodarcza, fundacja, forum? Podczas lutowego spotkania Rady RIPOK w Zakopanem jej członkowie zastanawiali się, w jakiej formule prawnej powinna funkcjonować Rada, aby być równorzędnym partnerem nie tylko dla administracji państwowej, ale też w procesie legislacyjnym. Spotkanie Rady RIPOK, które odbyło się 18 lutego br. podczas Konferencji „Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów”, miało charakter roboczej dyskusji związanej przede wszys(...)
»