Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wdrażanie ustaleń planu g(...)

Barbara Olszewska Z zapisów art. 17 i 18 Prawa ochrony środowiska wynika, że w celu realizacji polityki ekologicznej państwa na poszczególnych szczeblach zarządzania administracyjnego zarządy województw i powiatów oraz gmin sporządzają odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska z planami gospodarki odpadami, uchwalane następnie przez sejmiki wojewódzkie, rady powiatów i rady gmin. Podstawowym dokumentem dla potrzeb planowania przedsięw(...)
»

Oczyszczalnia już pracuje(...)

W miejscowości Gródek nad Dunajcem oddano do użytku zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. Oficjalnego otwarcia nowoczesnego obiektu, którego rozbudowa kosztowała ponad 4,3 mln zł, dokonano 21 czerwca br. Wstęgę przecięli osobiście prezes WFOŚiGW w Krakowie Małgorzata Mrugała, wójt gm. Gródek nad Dunajcem Józef Tobiasz, prezes Zarządu spółki „Dunajec” Andrzej Salamon oraz prezes Przedsiębiorstwa OTECH Józef Wojtas. Modernizacja realizowana była w ramach projektu pn. (...)
»