Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dekada ustawy o odpadach(...)

Obok rozwiązań techniczno-technologicznych oraz instrumentów ekonomiczno-finansowych, prawo stanowi jeden z filarów gospodarki odpadami, które powinny być oparte na solidnym fundamencie wiedzy. Wszystkie wskazane filary są bardzo ważne i trudno sobie wyobrazić dobry stan gospodarki odpadami bez dobrego stanu każdego z nich. Dosyć łatwo można sformułować oczekiwania w stosunku do prawa, chociaż niewątpliwie trudno je zrealizować w praktyce. &nb(...)
»

Przegląd prawa(...)

Prosto z wokandy Czy karać za usunięcie drzewa bez zezwolenia? Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 grudnia 2014 r., sygn. akt II OSK 2696/14, CBOSA. W indywidualnie określonych sytuacjach, mimo odroczenia w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 lipca 2014 r. (sygn. akt SK 6/12) utraty mocy obowiązującej przepisów art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (stanowiących podstawę do wymierzenia(...)
»