Jak zachęcać do selektywnej zbiórki bioodpadów?

wydany w Energia i Recykling – 2018-11
  DRUKUJ

Dotychczas zbierane selektywnie frakcje surowcowe: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne stanowią mniej niż 50% strumienia odpadów, nawet po doliczeniu frakcji wielomateriałowej, która jest zbierana wspólnie z tworzywami sztucznymi. Staje się więc oczywiste, że nie jest możliwe osiągnięcie wysokich poziomów recyklingu odpadów bez nowoczesnej selektywnej zbiórki bioodpadów i biorecyklingu. Na pierwszy plan zaczyna wysuwać się pytanie, jak to zrobić. Jak zachęcić mieszkańców do selektywnego zbierania bioodpadów?
Jest wiele prób i przykładów selektywnego zbierania bioodpadów, które jednak często ograniczają się tylko do zamkniętych grup i obszarów. Trudno wskazać, że gdzieś udało się osiągnąć powszechną akceptację selektywnego zbierania bioodpadów. Z dużym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że poziom akceptacji nowego modelu s [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus