Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Drzewa i krzewy na obrzeż(...)

Agnieszka Waszak Rosną pojedynczo, różnej wielkości kępami lub długimi rzędami. Wzbogacają i urozmaicają płaskie, monotonne pola uprawne i nieużytki. Są nieocenioną częścią krajobrazu podmiejskiego i rolniczego, elementem wiążącym gęsty las, miasto i otwarte przestrzenie. Rola zadrzewień krajobrazowych Krajobraz podmiejski - w przeciwieństwi(...)
»

Zarobić na osadach(...)

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce osadem ściekowym Z początkiem lat dziewięćdziesiątych rozpoczął się w Polsce proces intensywnego inwestowania w gospodarkę wodno-ściekową. Efektem tego jest znaczna poprawa w zakresie ochrony wód i oczyszczania ścieków. W czasie projektowania i budowy wielu ówczesnych oczyszczalni ścieków pominięto jednak problematykę zagospodarowania osadów ściekowych. W niektórych projektach oczyszczalni ścieków w rozdziale gos(...)
»