Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Rola środowiskowej oceny (...)

Naturalną konsekwencją wdrażania założeń ekorozwoju wydaje się zatem systemowe domykanie obiegu cyklu życia poszczególnych produktów. Charakterystyczną cechą gospodarki o obiegu zamkniętym jest zarządzanie całym cyklem życia wyrobów zgodnie z ideą „od kołyski do kołyski” (ang. from cradle to cradle). Oznacza to, że produkcja danego wyrobu powinna uwzględniać nie tylko jego jak najefektywniejsze użytkowanie w długim czasie, ale także możliwość demontażu poszczególnych elementów i pono(...)
»

Zieleń - sprawa strategic(...)

Zieleń – sprawa strategiczna Ochrona, utrzymanie i rozwijanie zieleni w miastach to złożony i długofalowy proces, który wymaga determinacji ze strony władz miasta, zaangażowania mieszkańców, a także strategicznego podejścia. Dobre przykłady płyną z zagranicy, ale i w polskich miastach dzieje się coraz więcej w tym obszarze. Zieleń zieleni nierówna. Kilka drzew na betonowej pustyni blokowiska nie poprawi mikroklimatu w takim stopniu, jak mó(...)
»