Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Jak ustalić karę?(...)

Z punktu widzenia procesowego bardzo ważnym zagadnieniem związanym z wymierzaniem kar pieniężnych za niszczenie lub usuwanie drzew i krzewów jest ustalenie podstaw, w oparciu o które będzie określona wysokość należnej kary. Generalnie postępowanie w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie lub zniszczenie drzew i krzewów jest normalnym postępowanie administracyjnym, do którego (zgodnie z regułami wynikającym z art. 1 par. 1 pkt 1 k.p.a(...)
»

Biznes społecznie odpowie(...)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to w ostatnich latach temat niezwykle ważny. Chodzi zwłaszcza o działania strategiczne, długofalowe, oparte na zasadzie dialogu społecznego, zmierzające do poszukiwania rozwiązań optymalnych z punktu widzenia przedsiębiorcy, beneficjenta i społeczności lokalnej. Dlatego tak ważne dla firm z branży ochrony środowiska, w tym sektora wodno-kanalizacyjnego, są trzy filary: odpowiedzialność ekonomiczna, ekologiczna oraz społeczna. Dzięki nim możliwe jest pr(...)
»