Czas na radykalne zmiany w gospodarce odpadami

wydany w Energia i Recykling – 2018-11
  DRUKUJ

Nowe regulacje mają dostosować unijne standardy postępowania z odpadami do wymogów przyszłości – wpisują się w szerszą koncepcję gospodarowania w obiegu zamkniętym. UE zakłada realizację nowego sposobu gospodarowania odpadami dzięki tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Co więcej, nowe podejście bazuje na założeniu, że państwa członkowskie powinny przede wszystkim zapobiegać powstawaniu odpadów, a gdy nie jest to możliwe – intensyfikować recykling odpadów komunalnych i opakowaniowych. Dzięki temu nowe przepisy mają stopniowo ograniczyć składowanie odpadów.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych w ramach tzw. pakietu odpadowego należą nowe cele dotyczące recyklingu, odzysku i składowania odpadów. Zgodnie z nowymi przepisami, poziom recyklingu i przygotowania odpadów komunalnych do ponownego użycia powinien wynosić od [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus