Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak interpretować?(...)

PIGEO wystąpiło do ministra gospodarki z prośbą o interpretację zapisów art. 9e ustawy Prawo energetyczne, dotyczących trybu składania wniosków o przydzielenie świadectwa pochodzenia oraz ich rozpatrywania przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Była to reakcja na odmowę wydania takiego świadectwa przez URE jednemu z członków Izby. URE twierdzi, że nie może rozpatrzyć wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia za energię elektryczną, gdyż nie spełnia on wymogów art. 9e ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo(...)
»

O modelu w Szczecinie(...)

O „Kreowaniu modelu gospodarki odpadami w województwie zachodniopomorskim” dyskutowali w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawiciele administracji wojewódzkiej i samorządowej, reprezentanci największych miast i gmin regionu oraz przedstawiciele sektora komunalnego i prywatnego zajmujących się gospodarką odpadami. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wicewojewoda zachodniopomorski, Marcin Sychowski, oraz prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Tomasz Uciński. (...)
»