Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gmina musi też mieć narzę(...)

Na temat proponowanych zmian w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach mówi Elżbieta Łukacijewska, poseł na Sejm RP Proponowana zmiana art. 6a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie daje gminom możliwość, z której mogą one skorzystać, ale nie muszą. Jeżeli gmina skorzysta, wówczas bez przeprowadzania referendum może przejąć obowiązki, o których mowa w artykule 5.1 pkt 1, 3 i 4 ww. ustawy. Dlaczego jestem za? Dlatego, że z mocy ustawy zadaniem obligat(...)
»

Od redaktora(...)

Kilka lat temu w czasie zwiedzania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego prezentujący nam firmę jej naczelny dyrektor szczególnie akcentował sukcesy związane ze zmniejszeniem strat wody w sieci wodociągowej. Dzięki wyodrębnieniu rejonów eksploatacji sieci, zainstalowaniu kilku przepływomierzy i kilkudziesięciu przetworników ciśnienia, wprowadzeniu ciągłego monitoringu, wyposażeniu firmy w urządzenia do lokalizacji miejsc przecieków oraz zorganizowaniu specjalnej brygady kontrolującej stan(...)
»