Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wykorzystanie DME do napę(...)

  Możliwość wytworzenia DME z wielu surowców, jego własności fizykochemiczne, łatwość magazynowania i transportu decydują o stale wzrastającym nim zainteresowaniu i uznaniu go za paliwo XXI w. Eter dwumetylowy jako substytut oleju napędowego jest wykorzystywany od połowy lat 90., a obecny potencjał produkcyjny umożliwia znacznie szersze jego zastosowanie1-3.   DME jako paliwo silnikowe Oceniają(...)
»

Współspalanie biomasy – o(...)

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w znaczący sposób przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii i ochrony środowiska. Ponadto stanowi kluczowy element zrównoważonego rozwoju. Europa jest światowym liderem energetyki odnawialnej, której rozwój jest dodatkowo wspierany przez instrumenty polityczne i legislacyjne. Jedną z technologii umożliwiających osiągnięcie unijnych celów w zakresie energii elektryczne(...)
»