Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Renowacja studni wodociąg(...)

W idealnych warunkach jednorodnego gruntu, składającego się z kulistych, gładkich, chemicznie obojętnych ziaren i zdemineralizowanej, jałowej wody oraz stabilnego zasilania warstwy wodonośnej studnia pracowałaby do czasu mechanicznego uszkodzenia filtra. W praktyce obserwujemy procesy starzenia się studni z rosnącą depresją, czego przyczyną są procesy zbliżone do tych zachodzących w filtrach żwirowych stacji uzdatniania. Wymaga to płukania złoża z częstotliwością zależną od wydajności(...)
»

Quo vadis branżo?(...)

Jakiś czas temu zmienił się rząd i mamy nowych ministrów. Czy wiemy, czego, jako branża, od tego rządu oczekujemy? Mam nadzieję, że naszym jedynym życzeniem nie jest doprecyzowanie w ustawie definicji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego ani też przeniesienie nas, jako branży, z jednego ministerstwa do innego. Czego jeszcze chcemy? W którą stronę zamierzamy pójść? I kto będzie o tym decydował? Nie pragnę się wymądrzać, ale mam niepokojące wrażenie, że wizję(...)
»