Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Zmiana złego wizerunku to zadanie żmudne, wymagające czasu, wytężonej pracy i nierzadko nakładów finansowych. Dotyczy to każdej branży, także tej związanej z odpadami. A w tym przypadku można mówić nie tylko o zmianie wizerunku, ale nawet o małej rewolucji. Wielu przedsiębiorców zdało sobie sprawę z tego, że: „jak cię widzą, tak cię piszą”. Dlatego produkowane są estetyczne pojemniki na odpady, często wpisujące się w zabytkową architekturę miejsca, a na(...)
»

Wytwarzanie odpadów w RIP(...)

Zgodnie ze znowelizowaną w zeszłym roku ustawą o odpadach, za regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) może być uznany m.in. zakład, który zapewni „mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku” (art. 3 ust. 3 pkt 15c lit. a). Przy tej okazji minister środowiska w stosownym rozporządzeniu w(...)
»