Wszystkie artykuły w kategorii: "Zielony marketing"

Polecane artykuły:

Instalator PV z certyfika(...)

Proponowane przez NFOŚiGW programy PROSUMENT i BOCIAN wychodzą naprzeciw oczekiwaniom znacznej części społeczeństwa, zainteresowanego wykorzystywaniem innowacyjnych, dostępnych ekonomicznie i ekologicznych źródeł energii. Inicjatywy te obarczone są wielką odpowiedzialnością za stworzenie podstaw jakościowych i organizacyjnych dla rozwoju małych i średnich systemów OZE, a przede wszystkim fotowoltaiki.  PROSUMENT i BOCIAN z założenia są programami pilotażowymi, czyli takimi, w rama(...)
»

Wokół energetyki gazowej(...)

IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Energetyka Gazowa”, zorganizowana przez Instytut Techniki CieplnejorazInstytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiejwe współpracyzInstytutem Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii, odbyła sięw drugiej połowie września w Warszawie. Podobnie jak w minionych latach zgromadziła ona specjalistów z dziedziny energetyki gazowej: naukowców, producentów, dostawców i użytkowników paliw g(...)
»