Wszystkie artykuły w kategorii: "Zielony marketing"

Polecane artykuły:

Ceny dla nowego przedsięb(...)

Zgodnie z art. 24a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w okresie pierwszych 18 miesięcy od dnia podjęcia działalności przez powołane lub utworzone przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obowiązują ceny i stawki opłat uchwalone przez radę gminy na wniosek organu wykonawczego gminy.  To samo dotyczy rozpoczęcia przez nowe przedsiębiorstwo nowego rodzaju działalności gospod(...)
»

Targi GARDENIA rozkwitły (...)

Tuż przed nastaniem kalendarzowej wiosny stolica Wielkopolski stała się miejscem prezentacji nowych trendów ogrodniczych w ramach XI Targów GARDENIA. Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA (2-4 marca) to przede wszystkim niezwykle bogata oferta wystawiennicza. Z roku na rok przybywa wystawców, którzy prześcigają się w niezwykłych aranżacjach na swoich stoiskach. Tym razem na powierzchni ponad 39 tys. m2 swoje ekspozycje zaprez(...)
»