Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Rozdrabnianie biomasy dla(...)

Rozwój technologii sprawia, że w nowoczesnej biogazowni już nie mierzy się cząstek biomasy w centymetrach, czy nawet milimetrach, ale w mikronach! Uzyskanie wysokiej wydajności procesu fermentacji beztlenowej wymaga odpowiedniego przygotowania substratu. Im większa powierzchnia cząstek poddawanych rozkładowi mikrobiologicznemu, tym głębszy proces rozkładu, a co za tym idzie – większa wydajność bioga(...)
»

Zbiórka problematycznych (...)

W związku z toczącą się aktualnie ożywioną dyskusją nad kolejnymi projektami rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych warto poruszyć także kwestię stojącą nieco na uboczu głównego nurtu dyskusji, tj. zagadnienie, jak radzić sobie w aktualnym stanie prawnym ze zbiórką problematycznych frakcji odpadów. Uwagę skierować należy w szczególności na dwie frakcje odpadów i zorganizowanie ich odbioru, (...)
»