Wszystkie artykuły w kategorii: "Przegląd rynku"

Polecane artykuły:

Kolejne rozporządzenia do(...)

Kolejne rozporządzenia do ustawy o OZE System aukcyjny to dla przedsiębiorcy możliwość zapewnienia sobie przewagi konkurencyjnej już na początku samej inwestycji. Jednak aby potencjalny, jak również i już funkcjonujący przedsiębiorca/inwestor mógł wziąć udział w systemie aukcyjnym, obowiązkiem Państwa, w tym w szczególności organów administracji, jest wdrożenie w życie przepisów wykonawczych do ustawy. W czerwcowym wydaniu „Czyst(...)
»

Nowe ustawy - nowe obowią(...)

Obowiązujące od 1 stycznia bieżącego roku nowe przepisy dotyczące postępowania z odpadami obejmują szereg ustaw, wchodzących w skład nowego systemu przepisów ochrony środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na ustawę o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, nazywaną dalej ustawą o opakowaniach, która nakłada szereg obowiązków na poszczególnych uczestników łańcucha logistycznego opakowań. Zdecydowana większość zawartych w tej ustawie rozwiązań jest zu(...)
»