Wszystkie artykuły w kategorii: "Przegląd rynku"

Polecane artykuły:

Propozycje zmian w PO &#8(...)

PIGEO przekazała Grażynie Gęsickiej, minister rozwoju regionalnego, stanowisko w sprawie projektu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (PO IiŚ) z 8 maja br. (więcej patrz str. ??). W odniesieniu do diagnozy sytuacji w branży OZE Izba uważa, iż brakuje w niej szacunku potrzeb ilościowych w zakresie konieczności utworzenia nowych mocy energetycznych, niezbędnych dla realizacji założonych celów. Warto oszacować wartości inwestycji, jakie należy zrealizować w latach 2007-2(...)
»

Zasady określania nasadze(...)

Usuwanie drzew jest procesem ciągłym, nieuniknionym i mającym wiele zróżnicowanych przyczyn. Drzewa wycina się z uwagi na stwarzanie przez nie zagrożenia, obumieranie, brak szans na przeżycie, przebudowę dróg, regulację i utrzymanie koryt cieków naturalnych czy ze względu na przywracanie gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub innego zgodnego z przeznaczeniem terenu. Zasadność wycinki drzew jest nierzadko kwestią sporną. Dotyczy to zwłas(...)
»