Wszystkie artykuły w kategorii: "Optyka na GOZ"

Polecane artykuły:

Problem podrzuconych odpa(...)

Kto ma sprzątać na terenach otwartych? Pojęciem terenu otwartego posługuje się ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie jest on w ustawie zdefiniowany, ale można uznać, że jest to synonim terenu powszechnie dostępnego – niezależnie od tego, czy owa dostępność wynika z realizacji obowiązków ustawowych (np. tereny lasów, parków czy tereny nadbrzeżne), czy z woli (...)
»

Zastosowanie stref ekoton(...)

Badania naukowe dotyczące środowiska przyrodniczego, zarówno abiotycznego, jak i biotycznego, prowadzone w ostatniej dekadzie, jednoznacznie wykazują, iż po raz pierwszy w historii dziejów człowiek w większym stopniu niż procesy naturalne kształtuje środowisko przyrodnicze Ziemi. Według Komisji Helsińskiej ponad 50% ładunku związków biogennych odpływających z terenu Polski pochodzi z obszarowych źródeł zanieczyszczeń1. Do głównych(...)
»