Wszystkie artykuły w kategorii: "Optyka na GOZ"

Polecane artykuły:

Kropla świata(...)

Niedokładne badania Rada Miasta Filadelfia rozważa wprowadzenie prawa nakazującego właścicielom nieruchomości informowanie najemców o poziomie ołowiu w dostarczanej wodzie, a także zobowiązującego do badania poziomu ołowiu w wodzie w przedszkolach i szkołach. Po opublikowaniu przez „The Guardian” rezultatów dziennikarskiego śledztwa dotyczącego badania jakości wody w miastach wschodniego wybrzeża USA, do sądu wpłynął pozew przeci(...)
»

Problemy centrum miasta z(...)

Współczesne miasta, gęsto zabudowane i pokryte uszczelnionymi nawierzchniami, coraz częściej narażone są na poważne problemy, związane z odprowadzaniem ścieków opadowych. Wynika to zarówno z zagospodarowania przestrzennego terenu miasta, jak i systemu kanalizacyjnego oraz charakterystyki opadów ulewnych. Łódź jest przykładem miasta, w którym wymienione problemy ujawniają się okresowo z różnym nasileniem, pomimo iż o(...)
»