Wszystkie artykuły w kategorii: "Odpady i recykling"

Polecane artykuły:

Rola samorządów w wykorzy(...)

Odnawialne źródła energii (OZE) są modne czy niezbędne? Gdyby przyjąć, że wiek Ziemi to jedna godzina, czyli 60 minut, wtedy wiek XIX, XX i XXI, czyli 300 lat eksploatacji paliw kopalnych, węgla, ropy naftowej i gazu, to mniej niż sekunda. W ciągu roku ludzie zużywają energię, na zgromadzenie której trzeba było 500 tys. lat, a zapotrzebowanie ciągle rośnie – wg niektórych prognoz do 2035 r. podwoi się. Aż w końcu jej zabraknie. Mówi się, że aktualnie zużywamy energię z pali(...)
»

Sprawiedliwy podział(...)

Trwa burzliwa dyskusja nad wyborem jednego z trzech zaproponowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wariantów podziału środków dla poszczególnych województw w ramach Narodowej Strategii Spójności. Łączna wartość środków finansowych przeznaczonych na jej wykonanie w latach 2007-2013 wyniesie ok. 85,6 mld euro, z czego ponad 59,5 mld euro będą stanowiły fundusze unijne. We wstępnym projekcie Narodowej Strategii Spójności przyjęto metodę podziału funduszy strukturalnych,(...)
»