Wszystkie artykuły w kategorii: "Odpady i recykling"

Polecane artykuły:

Berlin – miasto, które łą(...)

Wiele europejskich miast, będących wizytówkami państw na arenie międzynarodowej, podlega złożonym przeobrażeniom. Dążenie do nowoczesności, otwartość na nowe idee oraz zachęcanie do odwiedzania przez turystów są wyznacznikami ich rangi i wpływają na pozytywne opinie. Berlin, po zburzeniu w 1989 r. słynnego muru dzielącego go na dwa odrębne obszary, przez kilkanaście lat postrzegany był jako jeden z największych europejskich placów budowy. To właśnie wtedy rozpoczął (...)
»

Dezynfekcja wody i ściekó(...)

Rośnie ryzyko związane ze skażeniem mikrobiologicznym wód, szczególnie w okresach suszy i powodzi oraz w związku z odprowadzaniem niedostatecznie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i podziemnych. Największe ryzyko dla zdrowia ludzi stanowi spożycie wody zawierającej zanieczyszczenia mikrobiologiczne, znajdujące się w fekaliach. Powoduje to ciągły wzrost znaczenia efektywnej dezynfekcji wody w schematach jej uzdatniania za pomocą (...)
»