Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"


  1. Od redakcji Czytaj

     Katarzyna Błachowicz

     Magdalena Lipiecka


Polecane artykuły:

Zainteresowanie, które ni(...)

Terminy realizacji zobowiązań akcesyjnych Polski w obszarze ochrony środowiska, a ściślej rzecz ujmując, w gospodarce odpadami komunalnymi, zbliżają się nieubłaganie. W kontekście ogromnych wyzwań stojących przed branżą nie może zatem dziwić zainteresowanie, jakim cieszyła się kolejna konferencja z cyklu „Budowa i eksploatacja bezpiecznych składowisk odpadów”, zorganizowana przez firmę Abrys. Zgromadziła ona ponad 200 uczestników – zarówno pracownik&oacu(...)
»

Smart city – Forum IGWP(...)

II Forum Ochrony Środowiska, zorganizowane w Warszawie w dniach 15-16 lutego 2016 r. przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, poświęcone było ochronie klimatu w kontekście rozwoju miast oraz szansom, jakie przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym zapewnia energia odnawialna. Podczas debaty inauguracyjnej omówiono moralne aspekty ochrony środowiska w świetle encykliki papieża Franciszka „Laudato si”. Podkreślono konieczność zmiany myślenia każdego człowieka o środowisku i promowania pro(...)
»