Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"


  1. Od redakcji Czytaj

     Katarzyna Błachowicz

     Magdalena Lipiecka


Polecane artykuły:

Zgazowanie osadów ściekow(...)

W obliczu coraz większego zainteresowania wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej i elektrycznej procesy termiczne, takie jak spalanie czy zgazowanie, nabierają szczególnego znaczenia. Procesowi zgazowania mogą być poddane osady ściekowe, co może stanowić interesujący sposób wykorzystania energii w nich zawartej. Osady ściekowe definiowane są jako złożona, organiczno-mineralna materia, wyodrębniona ze ścieków w trakcie ich oczyszczania. Końcowe un(...)
»

Specustawa mieszkaniowa –(...)

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, prace w RCL na etapie uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania. 15 marca 2018 r. przedstawiony został rządowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. specustawa mieszkaniowa), który wprowadza uproszczone zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mies(...)
»