Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"


  1. Od redakcji Czytaj

     Katarzyna Błachowicz

     Magdalena Lipiecka


Polecane artykuły:

Dziś i jutro w branży wod(...)

Raporty powstawały na bazie blisko 120 ankiet pochodzących (poza kilkoma wyjątkami) od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działających w formie spółek kapitałowych. Zważywszy, że na rynku – wg danych IGWP za rok 2015 – funkcjonują 703 spółki wod-kan, stanowiły one 15-procentową reprezentację branży. Po wstępnej analizie wyeliminowano dane od kilku największych spółek działających w miastach powyżej pół miliona mieszkańców. Zebrane informacje posłużyły do opracowania czterec(...)
»

Akcja segregacja(...)

„Pilotażowy program zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji” przeprowadzono na terenie powiatu szczecineckiego w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2008 r. Projekt akcji został opisany w ubiegłorocznym „Recyklingu” (7-8/2008), a teraz nadszedł czas na podsumowanie jej rezultatów. Założeniem programu było wsparcie rozwoju selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwie domowym oraz podniesi(...)
»