Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"


  1. Od redakcji Czytaj

     Katarzyna Błachowicz

     Magdalena Lipiecka


Polecane artykuły:

Opakowania żywności a och(...)

Na zorganizowanym przez Stowarzyszenie Eko-Pak i Polską Federację Producentów Żywności seminarium, adresowanym do producentów opakowań oraz firm wykorzystujących opakowania do żywności, dokonano przeglądu polskich i unijnych przepisów, zwłaszcza tych, które weszły w życie w ostatnim czasie. Honorowy patronat nad seminarium sprawował Tomasz Podgajniak, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Na kwietniowym seminarium omówione zostały także projekty nowych rozwiązań, których pu(...)
»

Samorządowe zakłady budże(...)

Zgodnie z treścią art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Jedną z form wykonywania tego typu zadań gminy, powiatu lub województwa jest samorządowy zakład budżetowy. Nie może on jednak prowadzić działalności wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, w związku z czym wypełnia zobowiązania w zakresie: gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi; dróg, ulic, (...)
»