Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Kolor w architekturze i k(...)

Jedna z definicji architektury mówi, że jest to sztuka kształtowania przestrzeni – nie ograniczona jedynie do wznoszenia obiektów, lecz również kreująca wyraz artystyczny, kształt i charakter miejsc – zarówno pomiędzy kubaturami, jak i w ich wnętrzu. Można więc powiedzieć, że architektura jest grą między przestrzenią zamkniętą a otwartą. Na styku między tymi dwiema przestrzeniami pojawia(...)
»

Klimatyczne wyzwania(...)

Unijny system EU ETS zbliża się do trzeciego okresu rozliczeniowego, czyli lat 2013-2020 r. Stopniowo zaostrzając limity, UE dąży do osiągnięcia strategicznego celu na rzecz ochrony klimatu – do redukcji emisji o 20%. Zmiany, jakie nastąpią od 2013 r. są powodem coraz większej troski branży przemysłowej, która musi się do nich dopasować, dokonując kosztownych inwestycji. Jakie konsekwencje dla europejskiej gospodarki niosą za sobą kolejne wyzwania klimatyczne? &n(...)
»