Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Transmisja danych w sieci(...)

Pomiary w obiektach wodociągowych Koncepcja wykorzystania sieci energetycznej do przesyłania dodatkowych sygnałów równolegle z energią elektryczną nie jest nowa. Pierwszy patent na takie rozwiązanie wydano w Stanach Zjednoczonych już w 1899 r., a pierwszą aplikację zrealizowano w 1926 r. Jednak dopiero postęp mikroelektroniki przyczynił się do tego, że systemy transmisji danych w sieciach energetycznych osiągnęły dojrzałość techniczną i są obecnie szeroko wykorzystywane w krajach roz(...)
»

Światowe zasoby energii s(...)

Energia słoneczna docierająca na Ziemię jest kilka tysięcy razy większa niż światowe zapotrzebowanie na energię. Współcześnie jednak nie jest ona pozyskiwana w znaczącej ilości w energetyce. Maksymalne natężenie energii słonecznej na Ziemi wynosi ok. 1 kW/m2. Średnia moc energii docierającej do Ziemi waha się od ok. 100 do 300 W/m2 – czyli od 800 (północna Kanada) do 2500 (pustynie blisko równika) kWh/m2/rok. Energia słoneczna może być wykorzystywana w(...)
»