Wszystkie artykuły w kategorii: "Echa wydarzeń"

Polecane artykuły:

Kompostowanie w Austrii(...)

Od 2004 r. obowiązuje rozporządzenie Unii Europejskiej, zgodnie z którym składować można tylko odpady mineralne lub obojętne. Od tej zasady jest jednak pewien wyjątek – na składowisko kierować można także odpady komunalne, z rzemiosła i przemysłowe, pod warunkiem, że zostaną poddane specjalnej obróbce. Zarówno odpady przydomowe, jak i odpady z rzemiosła składają się w du(...)
»

Stanowisko ZPFEO w sprawi(...)

W Ministerstwie Gospodarki 17 września br. zaprezentowany został „schemat” założeń zoptymalizowania mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Materiał ten ma stanowić bazę do opracowania nowej wersji projektu ustawy o OZE. Natomiast ZPFEO uważa przedłożone zapisy za słabo uzasadnione (wybór aukcji jako instrumentu wsparcia OZE) i bardzo niedopracowane. Propozycja nowego „schematu” wsparcia odnawialnych źródeł zmniejsza szanse na szybkie uzdrowien(...)
»