Wszystkie artykuły w kategorii: "Dobre wzorce"

Polecane artykuły:

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Poprawa jakości wody Do końca czerwca 2013 r. na terenie gm. Odrzywół (woj. mazowieckie) zostanie zrealizowany projekt obejmujący przebudowę stacji wodociągowych w miejscowościach Kłonna i Kolonia Ossa. Inwestycja o wartości ponad 1,3 mln zł brutto współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W obydwu obiektach wykonane zostaną niezbędne prace remontowe, a modernizacji i rozb(...)
»

Pierwsza nowelizacja Praw(...)

Jeszcze wiedza na temat nowego Prawa wodnego1 nie zdążyła się ugruntować, a już ustawa ta, w przededniu wejścia w życie, została znowelizowana2. Zmiany dotyczą głównie terminów obowiązywania niektórych przepisów. I tak np. do dnia 31 grudnia 2003 r. zadania i kompetencje Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wykonywać będzie minister środowiska. Należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa ora(...)
»