Wszystkie artykuły w kategorii: "Dobre wzorce"

Polecane artykuły:

Weekend nie dla wszystkic(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki Jeżeli ktoś myślał, że tegoroczne lato to sezon ogórkowy na „czystą energię”, to jest w błędzie. Na wielu frontach prowadzone są intensywne prace, mające kluczowe znaczenie w wieloletniej perspektywie. Komisja Europejska przygotowuje projekt nowej dyrektywy ramowej dotyczącej odnawialnych źródeł energii, która będzie rozdzielała 20-procentowy cel udzia(...)
»

Opis przedmiotu zamówieni(...)

Przygotowując postępowanie o zamówienie publiczne, niezmiernie istotne jest staranne wykonanie opisu przedmiotu zamówienia. Według art. 29 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – DzU z 2010 nr 113, poz. 759, ze zm.), przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności m(...)
»