Wszystkie artykuły w kategorii: "Dobre wzorce"

Polecane artykuły:

Taryfy za wodę i ścieki(...)

  Zasady dotyczące przygotowania i zatwierdzania taryf za wodę i ścieki, uregulowane Ustawą z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obowiązują już prawie 10 lat.   Od samego początku wprowadzenia tych przepisów procedura związana z taryfami budziła szereg wątpliwości zarówno samych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, jak i gmin, które sprawują kontrolę formal(...)
»

Sto lat dla Nowego Tomyśl(...)

Miasto Nowy Tomyśl, liczące dziś niemal 16 tys. mieszkańców, powstało w drugiej połowie osiemnastego stulecia. Jego szczególny rozwój nastąpił na początku ubiegłego wieku. W 1906 r. powstały miejskie wodociągi, które w tym roku obchodzą jubileusz – stulecie istnienia. Na przełomie XIX i XX wieku w mieście istniało 10 publicznych studni wodociągowych na głównych ulicach i obu rynkach. Oprócz tego funkcjonowały liczne studnie prywatne. Lokalizacja wieży ciśnień i zakładu wodo(...)
»