Wszystkie artykuły w kategorii: "Dobre wzorce"

Polecane artykuły:

Rewolucja po podkarpacku(...)

Ochrona środowiska, w szczególności na terenach chronionych, traktowana jest w województwie podkarpackim priorytetowo, jednak do końca 2012 r., podobnie jak w całej Polsce, gospodarka odpadami komunalnymi prowadzona była głównie w oparciu o odbieranie odpadów zmieszanych i deponowanie ich na składowiskach. Szereg zmian w tym zakresie przyniósł rok 2013. Województwo podkarpackie obejmuje powierzchniowo obszar 1785 km2. Zamieszkuje go niewiele ponad 2,1 mln(...)
»

Jakość a system zbiórki(...)

Aby papier i tektura z odzysku mogły zostać poddane procesowi recyklingu, muszą mieć odpowiednią jakość. Można wyróżnić dwa główne strumienie odpadów z papieru i tektury: zużyte opakowania i odpady z produkcji opakowań (opakowania jednostkowe, zbiorcze i transportowe oraz „ścinki” z produkcji opakowań), które służą do produkcji papierów opakowaniowych i niektórych technicznych, jak również odpady z zadrukowanego papieru oraz produkcji materiałów graficznych (przeczy(...)
»