Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozwój wspólnotowego rynk(...)

W ostatnich latach nastąpiło znaczne przyspieszenie procesu budowy wspólnotowego rynku energii elektrycznej Unii Europejskiej. Ze względu na ambitny harmonogram budowy rynku, procesy implementacyjne przebiegają równolegle z procesami legislacyjnymi, ustalającymi formalne podstawy prawne dla implementowanych mechanizmów. Trwające prace będą skutkowały wypracowaniem i wdrożeniem rozwiązań determinujących kształt rynku na następne dziesięciolecia. (...)
»

Dlaczego trzeba badać odp(...)

Tomasz Bogajewski W Polsce masa legalnie deponowanych odpadów komunalnych ciągle wzrasta - w przeciągu ostatnich 10 lat o 15,3%. W 1999 r. działało w Polsce 998 uporządkowanych składowisk odpadów komunalnych stałych. Największy wzrost masy odpadów komunalnych miał i ma miejsce w dużych miastach. Ma to związek z brakiem racjonalnych zachowań mieszkańców, które są obecnie skutkiem intensywnego propagowania konsumpcyjnego stylu życia oraz działania mody. Efektem szukania aprobaty otoc(...)
»