Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Mazury posprzątane Z końcem wakacji zakończyła się trwająca dwa miesiące akcja „Sprzątamy Mazury”. W tym czasie z czterech mazurskich gmin (Węgorzewa, Giżycka, Mikołajek i Rynu) zwieziono w szalupach ok. 390 m³ śmieci. Przygotowane przez organizatora akcji, Fundację Szansa, worki na śmieci, z nadrukowaną na nich mapą Krainy Wielkich Jezior i informacjami dotyczący(...)
»

Plany gospodarki odpadami(...)

Antoni Niedziałkowski Ustawa o odpadach nakłada na gminy obowiązek realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w oparciu o plany gospodarki odpadami. Muszą one być zgodne z planami wyższego szczebla, czyli powiatowymi i wojewódzkimi, a te z kolei z planem krajowym. Warto się zastanowić, co plan każdego szczebla winien zawierać. Zgodnie z art. 15 ust. 3 tej ustawy krajowy, wojewódzki, powiatowy lub gminny plan gospodarki odpadami powinien określać rodza(...)
»