Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Koszty w systemie a organ(...)

Problematyka zamówień publicznych pojawia się w mediach z dwóch powodów. Pierwszy, interesujący opinię publiczną, to korupcja - jak się wydaje nieodłączny towarzysz zamówień. Drugi, omawiany głównie przez specjalistów w prasie fachowej, dotyczy kwestii natury prawnej. W dużym uproszczeniu, nacisk opinii publicznej kieruje się na antykorupcyjne uszczelnienie systemu, zaś nacisk zamawiających kierowany jest na wyeliminowanie wad prawnych. Można powiedzieć, że takie sprawy jak org(...)
»

Papier z 14 km kartoników(...)

W Świeciu nad Wisłą w dniach 15-16 lipca 2010 r. spotkali się sygnatariusze i uczestnicy Programu Dobrowolnego „Rekarton”, czyli Dobrowolnego porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Wśród zaproszonych gości byli również parlamentarzyści: poseł Grażyna Ciemniak z Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz senator (...)
»