Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dekada na rzecz branży(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami obchodzi jubileusz 10-lecia swej działalności. 14 kwietnia 2003 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Założycielskie Izby, do której przystąpiło wówczas 140 spółek (prywatnych i komunalnych), zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, oraz producentów i dostawców urządzeń i technologii. Zgromadzenie Założycielskie przyjęło Statut Izby, w którym jako podstawowe zadania określono reprezentację i obro(...)
»

Specyficzne wymagania Dyr(...)

Rodzaj aktu za pomocą, którego są normowane dane zagadnienia w Unii Europejskiej, ma zasadnicze znaczenie dla jego obowiązywania i adresatów, których wiąże. I tak: rozporządzenia są aktami o charakterze ogólnym i normatywnym. Przyjmowane są w tych dziedzinach integracji, które wymagają ujednolicenia stanowisk państw członkowskich i obowiązują w całości i bezpośrednio na obszarze całej UE. Mają pierwszeństwo (...)
»