Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zagrożenie ludności hałas(...)

Janina Rutkowska Hałas, w odróżnieniu od wszystkich innych doznań słuchowych, które wzbogacają sferę odczuć estetycznych, zapewniając utrzymywanie kontaktu z otoczeniem, stanowi negatywne zjawisko towarzyszące człowiekowi. Często określa się go jako jakikolwiek dźwięk niepożądany w danym miejscu i czasie. Hałas pozazawodowy dotyka znacznie więcej osób niż hałas na stanowiskach pracy. Jesteśmy na niego narażeni w środkach komunikacji, na terenach rekreacyjnych, w obiektach uż(...)
»

Nowatorskie gdyńskie rozw(...)

Gdynia podejmuje szereg działań w zakresie ochrony środowiska zarówno poprzez swoje jednostki organizacyjne jak i za pośrednictwem Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” i międzygminnych spółek: PWiK, Eko Doliny OPEC. Wiele zastosowanych tam rozwiązań jest wysoko ocenianych w naszym kraju. Tak samo dzieje się w sferze gospodarki komunalnej, gdzie nowatorskie gdyńskie(...)
»