Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak efektywnie wykorzysty(...)

W dniu 21 kwietnia br. w warszawskim hotelu Radisson SAS odbyła się konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz ambasadę Królestwa Danii w Polsce. Jej celem było przekazanie duńskich doświadczeń związanych z efektywnym wykorzystaniem funduszy strukturalnych oraz zaprezentowanie przykładów projektów realizowanych w Polsce ze środków przedakcesyjnych. Gośćmi tej konferencji byli Per Stig Möller, minister spraw zagranicznych Danii, Lluis Rier(...)
»

Aktualna rzeczywistość pr(...)

Istotną kwestią od strony prawnej i praktycznej jest status przekształconych odpadów. Czy tzw. paliwo alternatywne to nadal odpad, czy może produkt z odpadów powstały, ale niemający już charakteru odpadu, a więc niepodlegający przepisom o odpadach? Pojęcie paliwo alternatywne nie jest definiowane w żadnym z obowiązujących aktów prawnych. Jednak termin ten w przepisach występował i występuje nadal, bowiem w katalogu odpadów1 odpady o kodzie 19 12 10, ujęt(...)
»