Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Co może być w wodzie? cz(...)

Bisfenol A jest związkiem, który nawet przy niskim stężeniu może wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. Przez wiele lat uważany był za substancję niestwarzającą zagrożenia. Jednak badania podjęte w kierunku jego szkodliwego oddziaływania na organizm ludzki i zwierzęcy potwierdziły dotychczasowe przepuszczenia na temat jego toksycznych właściwości. Jest on o tyle niebezpieczny, że ma możliwość migracji do ludzkiego organizmu z żywności, napojów lub kosmetyków. (...)
»

15% to cel ambitny, ale d(...)

Projekt rozmieszczenia elektrowni wiatrowych na morzu jest aktualnie w fazie konsultacji wewnątrzresortowych, a w najbliższych dniach skierowany zostanie do konsultacji społecznych.  Wyznaczenie lokalizacji może stanowić element planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz skutecznie zachęcić inwestorów. Ministerstwo Infrastruktury MI przeprowadza (...)
»