Najnowsze artykuły

Polska Koalicja Biopaliw (...)

Od samego początku w dyskusji na temat projektu nowej dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II) jako środowisko branżowe z uporem maniaka podkreślaliśmy, że decyzje dotyczące przyszłości sektora biopaliw w UE w perspektywie do 2030 roku będą miały swoje bezpośrednie przełożenie na nierozerwalną z nimi podaż pasz białkowych. Konsekwencją tego była także decyzja o zmianie nazwy naszej platformy, która uwzględniać powinna tę kwestię literalnie. W szczególn(...)
»

Wpływ zachowań na poprawę(...)

Stan techniczny ścian i instalacji, wyposażenie, sposób jego użytkowania i organizacja pracy, ludzkie zachowania – wszystkie te komponenty mają wpływ na zużycie energii w budynku, a budynek można uznać za efektywny energetycznie tylko wówczas, gdy wszystkie one są efektywne energetycznie. Szczególną, choć często niedoszacowaną rolę w procesie poprawy charakterystyki energetycznej budynków komunalnych odgrywają ludzie: lokalni decydenci, którzy podejmują decyzję o wdrożeniu określony(...)
»

32% udziału OZE w Unii Eu(...)

Zostały uzgodnione dyrektywy o odnawialnych źródłach energii i efektywności energetycznej oraz rozporządzenie o zarządzaniu unią energetyczną. Pozostają jeszcze ostateczne zgody Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, ale można przyjąć, że Bułgaria, przewodnicząca obecnie pracom Rady UE, osiągnęła znaczący sukces w tym zakresie. Z punktu widzenia branży OZE najważniejsze są ustalenia w sprawie dyrektywy o odnawialnych źródłach energii, gdzie najbardziej spornym punktem był cel OZE (...)
»

Bariery i motywatory przy(...)

Przejście w całości na pozyskiwanie energii z OZE jest działaniem o charakterze fundamentalnym. Nie da się tego osiągnąć, nie wdrażając już teraz coraz powszechniej instalacji wykorzystujących OZE do pozyskiwania ciepła. W proces zmian muszą zostać włączeni wszyscy, w tym przede wszystkim użytkownicy końcowi i ci, którzy decydują lub wpływają na decyzje użytkownika końcowego, czyli konsumenta. Obecnie w kilku krajach UE trwa badanie, które ma na celu analizę decyzji inwestycyjnych konsumentów(...)
»

OZE - zielona niezależnoś(...)

Na drodze miast i gmin do zielonych samorządów stoi wiele przeszkód, ale mimo to stawiają one coraz pewniejsze i większe kroki. Dla jednostek samorządu terytorialnego OZE to bowiem nie tylko prestiż czy ekologia, ale przede wszystkim sposób na dywersyfikację, a nawet uniezależnienie się od tradycyjnych dostawców energii, a przynajmniej w ogromnym stopniu na zmniejszenie kosztów jej zakupu i w konsekwencji poważne obniżenie kosztów funkcjonowania szkół czy placówek sportowych, rozrywkowych i e(...)
»

Chcesz zmienić świat – za(...)

Jakie pierwsze myśli przychodzą Panu do głowy na hasło „środowisko morskie”? Sporo czasu spędziłem, pływając po Bałtyku czy biorąc udział w spływach po rzekach, podczas których je oczyszczałem. Z kolei w ramach trzech moich wypraw transatlantyckich przeżyłem na Oceanie Atlantyckim ponad rok, a oprócz tego mam za sobą dwa rejsy jachtem z Europy do Ameryki. Jak do tego dołoży się jeszcze moje rejsy statkiem z Polski do Afryki Zachodniej, to wyjdzie, że na Atlantyku pr(...)
»

Cała prawda o pożarach. B(...)

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami i Rada RIPOK (Rada Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych) zorganizowały w Warszawie konferencję prasową, na którą zaproszono dziennikarzy mediów ogólnopolskich i regionalnych. Przedstawiciele branży odpadowej chcieli przedstawić swoje stanowisko w związku z pożarami składowisk, z którymi mamy do czynienia w Polsce od początku roku. Gospodarujących odpadami w walce o wizerunek wsparły organizacje zrzeszające samorządy: Związe(...)
»

Cykl „Zrównoważone opakow(...)

Przemysł producentów papieru jest przystosowany do zmieniających się trendów demograficznych, stylów życia i wartości1. Europejski rynek papierniczy Wzrost ogólnej produkcji papieru i tektury widać w międzynarodowych trendach. Organizacja CEPI podaje, że w 2017 roku był największy wzrost produkcji w porównaniu do kilku poprzednich lat i osiągnął 92,3 mln ton (wśród krajów członkowskich CEPI), a wartość światowa produkcji w 2017 r. wyniosła 420 m(...)
»

Polecane artykuły

Od redakcji

No i nastało lato! Zapowiada się oczekiwany czas wytchnienia, chociaż nie do końca. Przed Polską dużo pracy i wakacyjna przerwa może być w tym roku szczególnie krótka. Jednak letnia atmosfera – miejmy nadzieję – natchnie niektórych dobrymi pomysłami, a innym da okazję do przemyślenia tego i owego. Ale za tym muszą iść także czyny! Pierwsze symptomy budzą niestety mieszane uczucia. Jak się okazuje, nie wszystko można zrobić szybko i dobrze. Coraz energiczn(...)
»

Powiało nowością

Jak każdego roku, Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN zgromadziły tłumy gości. W tegorocznej, 21. już edycji, która odbyła się w dniach 7-9 maja w Bydgoszczy, można było obejrzeć produkty 360 wystawców z Europy (w tym oczywiście z Polski) i Azji. A było na co patrzeć. Tylu nowych pomysłów dotyczących branżowych potrzeb Targi dawno nie prezentowały… Targi, Targi i… po Targach. „Targi uważam za otwarte” – powiedzieli zgodnie Dor(...)
»