Najnowsze artykuły

Projekt Krajowego Planu n(...)

Według organizacji, zaproponowany przez Ministerstwo Energii Projekt Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu 2030 nie spełnia podstawowych wymogów w zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i nie pozwoli spełnić celów wspólnej polityki klimatycznej w 2030 i 2050 r. Zdaniem POBE występuje pilna potrzeba stworzenia nowego planu. Organizacja zwraca uwagę, że celem gospodarki niskoemisyjnej oraz polityki energetycznej państwa powinny być bezpieczeństwo i niezależność energetycz(...)
»

Znak wodny polskich miast

Dotychczas w Polsce ślad wodny został oszacowany dla Wrocławia w 2014 r., a obecnie zakończona została analiza śladu wodnego dla kolejnych miast: Cieszyna, Ełku, Jasła, Kalisza i Milanówka. Wykonano ją w ramach realizacji projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji i podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych miast”, współfinansowanego ze środków UE w ramach POIŚ, a realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Ślad wodny, który rozum(...)
»

Co dalej z energetyką roz(...)

W obydwu projektach brakuje systemowych rozwiązań lokalnych systemów zaopatrzenia w energię, które przyczyniłyby się do rozwoju energetyki rozproszonej. Tymczasem w polskim systemie elektroenergetycznym z powodzeniem można znaleźć obszary, które dzięki wprowadzeniu odpowiednich regulacji systemowych mogłyby stać się miejscem dynamicznego rozwoju takich inicjatyw. Łączyć one powinny prosumentów (osoby fizyczne i podmioty gospodarcze oraz JST) ze źródłami sterowalnymi, takimi jak biogazownie cz(...)
»

Problemy z przepisami ust(...)

Ustawa zawiera listę dokumentów, które posiadacz odpadów musi załączyć do wniosku celem uzyskania zezwolenia. Jednym z nich jest operat przeciwpożarowy, „zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) PSP”. Operat powinien być wykonany przez uprawnioną osobę i w zależności od tego, jaki jest organ właściwy do wydania zezwolenia, powinien być to albo rzeczoznawca do spraw (...)
»

Pierwszy polski „Słownik (...)

Do jakiego pojemnika należy wrzucić opakowanie po dezodorancie, papier do pieczenia lub zbite naczynie żaroodporne? Gdzie powinny trafić butelki po chemii gospodarczej i po oleju? Czy kopertę z okienkiem powinniśmy wrzucić do kosza z papierem? To tylko niektóre z pytań, jakie zadają sobie mieszkańcy, chcący dobrze wypełnić obowiązek segregacji. Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w „Słowniku poprawnej segregacji”, który został opracowany przez ekspertów Działu Edukacji Ekologicznej (...)
»

Przełom w recyklingu opon(...)

Co roku na świecie wymienia się ponad miliard opon w samochodach. Ich zagospodarowanie jest wielkim problemem na całym świecie. W 2006 r. pod Madrytem w Hiszpanii istniało składowisko, na którym nielegalnie składowano pięć milionów opon. Gdy doszło na nim do pożaru, trwał on kilka tygodni. Także w Polsce w ubiegłych latach wielokrotnie dochodziło do wielkich pożarów składowisk opon. Ich gaszenie jest bardzo trudne, a podczas spalania wydziela się wiele toksycznych substancji. (...)
»

Niedźwiedzie-duchy i tury(...)

Jakie są Pani obserwacje dotyczące stanu środowiska po tej wyprawie? Pierwszym niepokojącym symptomem, jaki zauważyłam po wyruszeniu z wybrzeża Kanady, był brak zwierząt w miejscach, gdzie spodziewałam się je ujrzeć. Nie wynika to, oczywiście, z faktu, że one wymarły, tylko z tego, że musiały zmienić swoje siedliska i system zachowań. Wiele dni minęło, zanim zobaczyłam pierwsze łososie, humbaki, lwy morskie, wreszcie orły i niedźwiedzie. Zatrważające było to, że dzi(...)
»

Wdrażanie GOZ-u – konfere(...)

Celem wprowadzania GOZ-u jest wypracowanie rozwiązań technicznych, organizacyjnych i legislacyjnych, które zmniejszą wpływ działalności człowieka na środowisko, zapewnią bezpieczeństwo dostaw surowców i energii oraz ochronią rynek pracy przed wstrząsami. Uczestnicy Konferencji „Gospodarka o obiegu zamkniętym – rozwiązania dla gmin w perspektywie 2025 r.”, która odbyła się w Kielcach podczas Targów EKOTECH i ENEX, rozmawiali o wdrażaniu elementów gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce i Europ(...)
»

Polecane artykuły

ABC samorządowej gospodar(...)

Do dyskusji nad kształtem krajowej gospodarki odpadami komunalnymi mocno włączają się związki międzygminne, które często zostały powołane właśnie w celu rozwiązania „śmieciowych” problemów. Ich głos jest coraz bardziej donośny. Poniżej zebrane zostały uwagi i spostrzeżenia dotyczące gospodarki odpadami sformułowane przez przedstawicieli związków gmin. Każdy człowiek „produkuje” odpady i to w skali 1:1:1, czyli statystycznie jedna osoba jeden kilogram każde(...)
»

Praktyczne problemy zagos(...)

Zagospodarowanie wód opadowych nie może być utożsamiane z ich kanalizacją, która jest tylko jednym z elementów szeroko rozumianych melioracji miejskich, od samego początku towarzyszących zorganizowanym formom osadnictwa. W skład melioracji miejskich wchodzą różnorodne elementy, takie jak: cieki naturalne i sztuczne, zbiorniki naturalne i sztuczne, kanały otwarte i zamknięte, poldery oraz melioracje budowlane. Ich znaczenie jest zależne od warunk&oa(...)
»