Najnowsze artykuły

Zielony marketing – refle(...)

W powszechnym przekonaniu przyjęło się, że marketing i public relations to działania mające na celu kolorowanie, by nie powiedzieć: fałszowanie rzeczywistości. To przede wszystkim sprawianie, aby produkt, usługa czy inny przedmiot działalności firmy były atrakcyjne. Często bardziej niż są w rzeczywistości. Obie dziedziny nie mają dobrej opinii u statystycznego Kowalskiego. „To był tylko »piar«” – mówi, mając na myśli wizerunkowe działanie firmy, w kontrze do jej nieuczciwych praktyk. (...)
»

Czy kuchnie szkolne mogą (...)

Ochrona klimatu wymaga skoordynowanych działań w wielu obszarach. Najwięcej inicjatyw podejmowanych jest w obszarze budownictwa i transportu, które należą do najbardziej energochłonnych, a zatem odpowiadających za znaczną część emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Warto jednak pamiętać, że istotny wpływ na klimat mają także inne sfery ludzkiej działalności, np. produkcja, transport i przygotowanie żywności. O ile jednak zużycie paliwa w samochodzie czy gazu i energii elektrycznej w domu (...)
»

SPIUG w trosce o czyste p(...)

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych praktycznie od początku swojej działalności, czyli ponad 14 lat, jest zaangażowane w działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Jako organizacja branżowa SPIUG bierze udział w wielu inicjatywach mających na celu ograniczenie niskiej emisji. Stowarzyszenie konsultuje i przekazuje do administracji rządowej rozwiązania, które mogą pomóc w likwidacji lub przynajmniej znacznym ograniczeniu emisji szkodliwych substancji do(...)
»

Warszawa tonie w śmieciac(...)

W listopadzie pojawiła się w mediach informacja o problemie z zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytworzonych w warszawskim regionie gospodarki odpadami. Powodem jest to, że tylko jedna z sześciu obsługujących region instalacji RIPOK posiada prawomocną decyzję – pozwolenie zintegrowane, a pozostałe nie zostały jeszcze wydane i zakłady mogą być w każdej chwili zamknięte przez WIOŚ. Sytuacja jest więc bardzo niepokojąca ze względu na pojawiające się ryzyko czasowego wstrzymania odbioru odpad(...)
»

Innowacje i wynalazki w w(...)

Smogathon to międzynarodowy konkurs innowacyjno-technologiczny. Nazwa to połączenie dwóch słów – „smog” i „hackathon”. Celem konkursu jest walka z zanieczyszczeniem powietrza przez wsparcie antysmogowych projektów i wynalazków. Wydarzenie odbywa się w Krakowie od 2015 roku. W tym mieście wyjątkowo dobrze znają problem smogu i ciągle poszukują rozwiązań, które mogłyby działać od razu, „tu i teraz”. Organizatorzy Smogathonu docierają do pomysłodawców i innowatorów z całego świata(...)
»

Ekoświęta – pora na ewol(...)

Handlowo święta Bożego Narodzenia zaczynają się tuż po 1 listopada. Ogarnia nas to co roku, bo przecież miłe jest obdarowywanie bliskich i znajomych prezentami. Dodatkowym stymulatorem zakupów jest wszechobecna reklama. Jak głosi stara tradycyjna teoria, prezenty dzielą się na trzy zasadnicze kategorie: Chciane i pożądane, które używamy i z których cieszymy się zaraz po rozpakowaniu, Ładne i eleganckie, ale nam nieprzydatne, które przy najbliższej okazji przekażemy dalej, (...)
»

Święta bez śmieci

W największym skrócie zero waste polega na zapobieganiu powstawaniu odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których jest najwięcej – jednorazowych tworzyw sztucznych. Celem ruchu jest zmniejszanie zanieczyszczenia plastikiem oraz zmuszenie producentów do odpowiedzialnego korzystania z tworzyw syntetycznych i do zaprzestania stosowania greenwashingu (patrz ramka) wobec konsumentów. Plastik nie podlega rozkładowi, a tylko rozpada się na coraz mniejsze cząsteczki (1 kg plastiku za(...)
»

Recykling chemiczny - co (...)

Żyjemy w czasach szybkiego rozwoju ekonomicznego, społecznego i gospodarczego. Produkujemy, kupujemy, zużywamy i wyrzucamy coraz więcej. W efekcie jesteśmy zasypywani tonami śmieci degradującymi środowisko i negatywnie wpływającymi na nasze zdrowie. Na szczęście, problem ten nie pozostaje bez echa. Wiele państw, organizacji i wspólnot międzynarodowych próbuje na różne sposoby radzić sobie z problemem odpadów. Podstawowe pytanie, które należy sobie zadać, to: jakie mamy możliwości? W(...)
»

Polecane artykuły

Lekcja o odpadach: metale

Głównym celem działań edukacyjnych realizowanych w zakresie złomu metali żelaznych i nieżelaznych jest nie tylko przekazywanie wiedzy nt. możliwości ich recyklingu, ale także kształtowanie odpowiednich postaw, służących eliminowaniu tzw. szarej strefy. Jak skłonić konsumentów żywności (np. napojów w puszkach aluminiowych), użytkowników elektrosprzętów, baterii i właścicieli pojazdów, a także wielu innych wytwarzających odpady z metali żelaznych i nieżelaznych do pr(...)
»

Z pożytkiem dla hut

Ewa Szczepaniak, kierownik ds. ochrony środowiska, Glass-Poland Jednym z powodów, dla którego huty są zainteresowane stosowaniem stłuczki szklanej, jest zmniejszenie ich uciążliwego oddziaływania na środowisko naturalne. Przykładowo następuje redukcja emisji dwutlenku węgla uwalnianego do atmosfery. Związane jest to zarówno z faktem zmniejszenia zużycia gazu niezbędnego do procesów topienia masy szklanej, jak i z tym, że podczas rozkładu termicznego stłuczki w o(...)
»