Najnowsze artykuły

Stwórz zielone wydarzenie(...)

Zdecydowana większość firm ma w planach różnego rodzaju integracje, pikniki, spotkania organizowane z różnych okazji. Do każdej z tych form można dodać „zielonego” kolorytu – począwszy od wyboru lokalizacji, poprzez dbałość o oszczędność zasobów, a na cateringu kończąc. Podstawową zasadą przy organizowaniu wydarzeń, szczególnie „zielonych”, powinna być troska o środowisko i minimalizowanie naszego wpływu na nie. Zrezygnujmy z organizowania „ekowydarzenia” na leśnej polanie z głośną,(...)
»

Stanowisko organizacji br(...)

Należy pamiętać, że celem polityki energetycznej państwa jest bezpieczeństwo i niezależność energetyczna przy zapewnieniu jak najszybszej poprawy jakości życia i poziomu zdrowotności społeczeństwa, zmniejszeniu oddziaływania sektora energii na środowisko oraz zwiększeniu udziału OZE w miksie energetycznym i poprawy efektywności energetycznej. W projekcie PEP2040 jest niedostatecznie uwzględniona, a wielu kwestiach wręcz pominięta kwestia efektywności energetycznej i udziału energii (...)
»

Czysta energia - grupy ro(...)

Powstało 10 grup roboczych złożonych z przedstawicieli stowarzyszeń i izb branżowych z całego spektrum organizacji zajmujących się odnawialnymi źródłami energii. Wszystkie grupy są otwarte, każdy chętny może do nich dołączyć, ale z założeniem aktywnego udziału. Razem w pracach uczestniczy kilkadziesiąt osób. Powstały grupy robocze ds. gwarancji pochodzenia, uporządkowania systemu świadectw pochodzenia i likwidacji ich nadpodaży, etapowania inwestycji OZE w systemie aukcyjnym, rozwią(...)
»

REVIPOWER – nowa energia (...)

Według Światowej Organizacji Zdrowia, w Polsce znajdują się 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast. Analizy dotyczące adaptacji miast do zmian klimatu wskazują na poważne zagrożenia dla zdrowia i życia osób starszych, związane ze zjawiskiem tzw. wysp ciepła, a także ostrzegają przed pustynnieniem środowiska zurbanizowanego ze względu na wszechobecny beton (z tym problemem boryka się między innymi Warszawa). W obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatu, kurczącym(...)
»

Technologia znoszących ob(...)

Technologia znoszących obciążenia turbin wiatrowych W energetyce wiatrowej, tak jak w innych dziedzinach mechaniki, raz na jakiś czas powstają rozwiązania nieuwzględniane wcześniej w projektowaniu, tworzące przełomy technologiczne. Jedną z nich jest nowy rodzaj siłowni wiatrowych – pionowej osi. Dotychczas przemysłowo rozwijały się wyłącznie siłownie osi poziomej. Co pozwoli nowym technologiom zaistnieć na rynku? W grudniu ub.r. z rąk mini(...)
»

Wszystko o termicznym prz(...)

Jak spalanie odpadów może wpisać się w gospodarkę miast? Czy termiczne przekształcanie spełnia założenia GOZ i zero waste? Między innymi o tym pod koniec stycznia br. rozmawiali uczestnicy konferencji. Organizatorem wydarzenia była firma Abrys. Branża energetyczna i ciepłownicza z nadzieją przyjęły deklaracje Ministerstwa Energii, które chce ułatwić i poszerzyć w Polsce możliwość wykorzystywania odpadów do produkcji energii. Jednym z założeń projektu ME jest pozyskiwanie energii z o(...)
»

Energia i Recykling ma ro(...)

Miesięcznik „Energia i Recykling. Gospodarka Obiegu Zamkniętego” powstał z połączenia dwóch tytułów: „Czystej Energii” i „Recyklingu”. Pilotażowy numer ukazał się w grudniu 2017 roku, a pierwszy numer – w styczniu 2018 r. „Energia i Recykling” obchodziła więc w styczniu pierwsze urodziny. Z tej okazji spotkali się członkowie Rady Programowej pisma. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, której prezes – Jacek Szymczak – jest członkiem Rady. Rada P(...)
»

Recykling puszki aluminio(...)

Przyjęcie przez organy Unii Europejskiej Pakietu Odpadowego1 w pierwszej połowie 2018 roku zintensyfikowało dyskusję na temat gospodarki odpadami w Polsce. Dyskusja ta objęła także problematykę gospodarowania odpadami opakowaniowymi i zasady rozszerzonej odpowiedniości producenta w odniesieniu do opakowań, obecnie regulowaną przez Ustawę z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. DzU z 2018 r. poz. 150, dalej jako: „ustawa opakowaniowa”). (...)
»

Polecane artykuły

Przegląd prawa

Przegląd prawa (PDF)(...)
»

Opowieści znad rzeki

Z pokolenia na pokolenie umacniały one poczucie związku ludzi z daną kulturą i obszarem. − „Oswoić” znaczy „stworzyć więzy” – tłumaczył lis bohaterowi znanej książki Antoine’a de Saint-Exupéry’ego – „Mały Książę”. – Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie. I ja będę dla ciebie jedyny na świecie. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest nadanie (...)
»