Najnowsze artykuły

Gadżet ekoLOGICZNY

Nieodłącznym elementem edukacyjnych kampanii ekologicznych jest ekogadżet, czyli drobny upominek, który ma za zadanie wzmocnić jej przekaz. Warto jednak pomyśleć o naprawdę wartościowych ekogadżetach, bowiem większość oferowanych produktów z ekologią ma niewiele wspólnego. Długopisy wykonane z kartonu, usypiacze do komputera, ładowarki solarne, torby materiałowe, zgniatarki do butelek – to popularne, często spotykane ekogadżety. Ich „ekologiczności” ma dowodzić fakt(...)
»

ECODESIGN podstawą GOZ-u

Ekoprojektowanie (ecodesign) coraz częściej jest postrzegane jako niezbędny element działań dotyczących produktów w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Co istotne, koncepcja GOZ-u wymaga, aby projektować tak, żeby z jednej strony oddziaływanie produktu było jak najmniej uciążliwe dla społeczeństwa, gospodarki i środowiska, z drugiej zaś – żeby na wszystkich pozostałych etapach cyklu życia ułatwiać działania projektanta w taki sposób, aby miał zapewniony ryn(...)
»

Okiem ekspertów

Rząd przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zdaniem resortu energii nowe regulacje przyczynią się do efektywniejszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także zwiększą wykorzystanie produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze do celów energetycznych. O to jak branża OZE ocenia wprowadzone zmiany zapytaliśmy ekspertów. Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Gdyby trendy z(...)
»

Nowe rozdanie dla OZE?

Długo oczekiwany dokument nareszcie ujrzał światło dzienne. Mowa tu, oczywiście, o nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw, który został przyjęty przez Radę Ministrów 6 marca 2018 roku. Zdaniem Ministerstwa Energii, proponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w obszarze odnawialnych źródeł energii. Zmiany w przepisach mają zapewnić harmonizację regulacji polskich z unijnymi, dotyczącymi pomocy publicznej, a także us(...)
»

Fotowoltaika – od pomysłu(...)

BRUK-BET SOLAR tel.: +48 14 632 08 80 solar@bruk-bet.pl www.solar.bruk-bet.pl Największy i najdłużej działający producent paneli fotowoltaicznych w Polsce. Jakość poparta certyfikacją niezależnych jednostek badawczych. BRUK – BET SOLAR to sprawdzona technologia produkcji, najlepsze materiały i wysokie standardy jakości. Wyznacznikiem długoletniej pracy modułów oraz gwarantowanych uzysków energii jest sprawdzony proces produkcyjny. Produkty powstają(...)
»

Elektroodpady na wagę zło(...)

Zbiórka elektroodpadów to intratny biznes także dla „szarej strefy”. Zużyty sprzęt AGD, RTV i IT nietrudno zdobyć, a pozyskane z niego najcenniejsze surowce łatwo spieniężyć. Dlatego nieprawidłowości w branży odzysku metali przybrały tak ogromną skalę. Złoto, srebro, platyna i cała paleta metali ziem rzadkich to najcenniejsze kruszce, jakie znajdziemy w odpadach elektronicznych, choć to nie one są tymi najbardziej pożądanymi. Również te bardziej pospolite, takie jak(...)
»

Zwiększyć wykorzystanie b(...)

Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej, który dysponuje największą ilością biomasy. Podczas VII Forum Spalania Biomasy i Odpadów zastanawiano się, jak ten potencjał wykorzystać, ze szczególnym uwzględnieniem spalania w celu wytworzenia ciepła i energii. Otwierając Forum, Daniel Borsucki, przedstawiciel Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, podkreślał – odnosząc się do węgla, który wciąż jest naszym podstawowym nośnikiem energii –(...)
»

Samorządy muszą zwiększyć(...)

Ze Sławomirem Mazurkiem, wiceministrem środowiska, rozmawia Sławomir Rapior.   Na ile szykowana nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która ma wejść w życie na początku przyszłego roku, poprawi system gospodarowania odpadami komunalnymi na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym? Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma na celu przede wszystkim usprawnienie systemu gospodar(...)
»

Polecane artykuły

Wielkotonażowa produkcja (...)

Wielkotonażową produkcję pali alternatywnych i odnawialnych na bazie odpadów komunalnych i przemysłowych dla energetyki można zrealizować w Regionalnym Zakładzie Kompleksowej Gospodarki Odpadami – RZKGO, przygotowanym na przyjmowanie 240 tys. ton odpadów komunalnych rocznie. RZKGO z założenia nie jest tylko zakładem segregacji odpadów, ale obiektem, w którym zostają one uzdatnione do postaci surowców wtórnych lub przetworzone na go(...)
»

Czas przejść na zieloną s(...)

Podczas Targów Enex (18-20 marca br.) w Kielcach odbyła się już VII konferencja Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej – Energia Jutra, organizowana przez firmę Zielona Strona Mocy. – Inwestycje w energetykę odnawialną w Polsce pozwolą uniezależnić nasz kraj od zewnętrznych źródeł energii – tymi słowami Waldemar Pawlak, prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy i poseł na Sejm RP, przywitał licznie zgromadzonych gości podczas Polskiego Kongresu Energii (...)
»