Najnowsze artykuły

14.06 Warszawa IV seminarium „Klastry energii: rynek  i technologia” Organizator: CBE Polska Info: www.cbepolska.pl, biuro@cbepolska.pl 19.06 Poznań Wykluczenie finansowe i rozwój przedsiębiorczości Organizator: CSR Consulting Info: kampania17celow.pl,  aleksandra.kretkowska@csr-consulting.pl  20.06 Monachium Intersolar Europe(...)
»

Surowce wtórne z nierucho(...)

Aktualnie, kiedy Parlament Europejski przyjął już nowe, ambitne cele związane z recyklingiem odpadów komunalnych i opakowaniowych, warto poruszyć temat związany z gospodarką odpadami w ramach funkcjonowania gminnego systemu odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Trzeba zadać sobie pytanie, czy objęcie w drodze uchwały rady  miasta gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  na podstaw(...)
»

Być albo nie być

Swoistego rodzaju „być albo nie być” na rynku biokomponentów – poza, rzecz jasna, kwestiami stricte ekonomicznymi – jest obowiązkowe zapewnienie dzięki ich zastosowaniu w transporcie minimalnej redukcji gazów cieplarnianych w stosunku do swojego konwencjonalnego, ropopochodnego odpowiednika. Ten, całkowicie niezależnie od faktycznej swojej emisyjności, korzysta z wartości standardowej określonej literalnie (a raczej numerycznie) w dyrektywie 2009/28/WE, która to dla biopaliw jest kl(...)
»

Adaptować zmiany klimatu

Naukowcy nie mają wątpliwości – zmiany klimatu postępują i są skutkiem działalności człowieka. Ich konsekwencje – ekstremalne zjawiska pogodowe i znaczne wzrosty temperatury – obserwujemy coraz częściej także w Polsce. Szczególnie wrażliwym na nie obszarem są miasta, w których koncentrują się najpilniejsze współcześnie wyzwania – od niedoboru wody i złej jakości powietrza do zakłóceń gospodarczych i braku stabilności społecznej. W polskich miastach żyje ponad 60% ludności krajowej populacji, (...)
»

Efektywnością energetyczn(...)

Ponad 80% całej energii zużywanej w gospodarstwie domowym to właśnie ciepło. Dlatego, zdaniem SPIUG, nie można oddzielić rozwoju zastosowania nowoczesnych źródeł ciepła (w tym, oczywiście, także opartych na OZE) od działań na rzecz podwyższania efektywności budynków. Ponieważ nowoczesne i efektywne energetycznie systemy grzewcze są oparte na tzw. niskich parametrach grzewczych, wymaga to budownictwa, które jest lepiej zaizolowane pod względem termicznym. SPIUG aktywnie bierze udział w (...)
»

Staram się zainteresować (...)

Kanadyjski artysta, Benjamin Von Wong, jest twórcą kampanii artystycznej, która koncentruje się na roli społeczeństwa w ochronie środowiska. Von Wong tworzy obrazy oraz dzieła sztuki, aby edukować i inspirować. Jego prace były wielokrotnie prezentowane chociażby w popularnych serwisach internetowych poświęconych sztuce i polityce, takich jak Buzzfeed, Gizmodo, Mashable i Huffington Post. Odsłony jego projektu „Syrenka”, do którego wykorzystano 10 000 plastikowych bu(...)
»

Jak w szwajcarskim zegar(...)

W Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym stawia się na innowacje i elastyczne podejście do ciągłych zmian, dyktowanych pędem współczesnego świata. Wypracowanie określonych narzędzi sprawiło, że spółka jest w gronie najefektywniejszych przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju, wytwarzając ciepło i energię elektryczną przy wykorzystaniu ekonomicznych strategii i ekologicznych technologii.  W Polsce pojawia się coraz więcej opinii o pogarszającej się sytuacji ciepłownic(...)
»

Kompost made in Paris

Paryżanie produkują rocznie 160 tys. ton bioodpadów. Stanowią one ok. 30% przeciętnego domowego kosza na śmieci. Do niedawna ich utylizacją na niewielką skalę zajmowały się głównie lokalne stowarzyszenia, wspierane przez władze miasta i przedsiębiorstwa komunalne. Sytuacja ta ma się diametralnie zmienić w ciągu kilku lat. Zgodnie z ustawą z 2015 r. w sprawie transformacji energetycznej na rzecz zielonego wzrostu1, każda gmina jest zobowiązana – w terminie do 2025 ro(...)
»

Polecane artykuły

Legislacja po kurpiowsku

Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że kanon prawa pochodzi od Rzymian. Lepsze jest wrogiem dobrego, zatem mając na uwadze dotychczasowe mizerne próby odejścia od kanonu prawa rzymskiego, należy przestrzec: „nie idźcie tą drogą!”. Rzecz w tym, że to, co wydaje się być tragedią, często uzyskuje wymiar komedii. I dlatego rodzimą wersję filozofii (raczej fizjologii!) legislacji nazywam legislacją „po kurpiowsku”.   S(...)
»

Nieprzerwanie od 40 lat

Tadeusz Herman jest prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku. W 1963 r. został powołany na stanowisko zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Turku. Od tej daty zaczęła się jego przygoda z gospodarką komunalną i mieszkaniową. Pełniąc tę funkcję, sprawował bezpośredni nadzór nad służbami komunalnymi w mieście. 1 lipca 20(...)
»