Najnowsze artykuły

Od redakcji

Rozwój e-mobilności w Polsce może stanowić rozwiązanie takiego problemu jak zanieczyszczenie powietrza. Oczywiste jest, że pojazdy elektryczne nie emitują zanieczyszczeń w miejscu ich użytkowania. Emitują jednak elektrownie. Aby elektromobilność była bardziej „eko”,w zdominowanym przez węgiel miksie energetycznymwiększy udział powinny stanowić odnawialne źródła energii. Prąd zasilający ładowarki dla pojazdów elektrycznych, tam gdzie jest to możliwe, może być czerpany z odnawialnych źró(...)
»

GOZ na świecie

Nowy Jork świeci przykładem Jako lider czystej energii Nowy Jork jest doskonałym przykładem na poważne zaangażowanie w „rewolucję słoneczną”. Z krótkoterminowymi planami wdrożenia ponad 3000 MW energii słonecznej nowojorscy instalatorzy ustawiają wysoką poprzeczkę. Amerykańskie stowarzyszenie Solar Energy Industry Association (SEIA) informuje, że od 2010 r. koszty instalacji systemów słoneczn(...)
»

Luty - Kwiecień 2018

27.02 Warszawa Szkolenie „Rynek mocy i inne mechanizmy mocowe – możliwości, obowiązki i strategie” Organizator: CBE Polska Info: biuro@cbepolska.pl; www.cbepolska/rynek-mocy   28.02-1.03.2018, Kielce XIX Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH XXI Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX XVI Targi Odnawialnych Źródeł Ene(...)
»

Jaśniejsza przyszłość bio(...)

Debata na temat przyszłości europejskiego sektora biopaliw wchodzi w decydującą fazę. Po rozstrzygnięciach, jakie zapadły jeszcze w grudniu ub.r. w ramach stanowiska Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, przyszedł wreszcie czas na oficjalne wypowiedzenie się w kwestii projektu dyrektywy REDII przez Parlament Europejski. Trwająca przez prawie cały 2017 rok debata na poziomie poszczególnych komisji problemowych PE przyniosła konieczność rozstrzygnięcia podczas plenarnego posiedzeni(...)
»

Czy mamy dylemat w wyborz(...)

W politycznych dyskusjach o polityce energetycznej kwestia suwerenności i niezależności kraju jest obecna bardzo wyraźnie. Szczególnie kiedy mowa o węglu, podkreślana jest możliwość wykorzystywania lokalnych zasobów i technologii. Tymczasem w przetargu na wykonawcę ostatniej, zdaniem ministra energii, wielkiej elektrowni węglowej w Ostrołęce pojawiły się trzy oferty. Tylko jedna z nich, najdroższa zresztą, została złożona przez konsorcjum polskich firm, które zaoferowały realizację inwestycji(...)
»

Sytuacja w Chinach szansą(...)

Pewien amerykański biznesmen, zaczynający jako kierowca ciężarówki w 1956 r., doszedł do wniosku, że świat nie potrafi sobie poradzić w kwestii transportu produktów. Zauważył, że drewniane skrzynie różnych rozmiarów, w których przesyłane były produkty drogą morską i lądem, są bardzo nieefektywne i przeładunki kosztują mnóstwo czasu i pieniędzy. Właśnie te przemyślenia były inspiracją do powstania pierwszego metalowego kontenera, który w tym samym roku zaprojektował i wyprodukował Ma(...)
»

Gaz - zapomniany sojuszni(...)

Ostatnio przez Polskę przetacza się fala dyskusji, jak można poprawić jakość powietrza w Polsce. Została ona zdominowana przez wyśrubowane wymagania dla kotłów na paliwa stałe, odnawialne źródła energii (OZE) oraz konwencjonalne ciepło sieciowe. Gdzieś obok nieśmiało funkcjonuje gaz… Gaz ziemny jest, oczywiście, paliwem kopalnym, ale za to czystym w eksploatacji i uwalniającym podczas spalania mniej szkodliwych substancji do atmosfery w porównaniu np. z paliwa mi stałymi. Obecnie w (...)
»

GOZ szansą dla recyklingu

Z Michałem Gawrychem, dyrektorem w Stora Enso, rozmawia Katarzyna Błachowicz Chiński rząd w ubiegłym roku poinformował Światową Organizację Handlu, że w najbliższych miesiącach zamierza wprowadzić zakaz importu 24 rodzajów odpadów, w tym m.in. papieru. W jaki sposób ta decyzja wpływa na polskich recyklerów? Czy przedsiębiorcy odczuwają już tę zmianę? Ta zmiana ma bardzo duży wpływ na cały europejski rynek makulatury, jako że Chiny tradycyj(...)
»

Polecane artykuły

Twarde lądowanie

Z różnych stron kraju dobiega coraz więcej głosów zaniepokojonych wysokością prognozowanych stawek opłat, ujawnianych stopniowo przez samorządy. W mechanizmie ekonomicznym, wprowadzonym przez znowelizowaną ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stawki te stanowią bodaj najczytelniejszy sygnał, świadczący o stanie i potrzebach inwestycyjnych lokalnej gospodarki odpadami komunalnymi. Batalia o stawki pr(...)
»

Spółki prawa handlowego z(...)

  W świetle art. 9 Ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. DzU z 2011 r. nr 45, poz. 236), jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także przy(...)
»