Wszystkie artykuły w kategorii: "Zarządzanie"

Reklama

Polecane artykuły:

Kary administracyjne – ko(...)

Po raz pierwszy w historii polskiego systemu prawa w jednym akcie prawnym zostaną kompleksowo uporządkowane zasady dotyczące administracyjnych kar pieniężnych. Czekają nas zatem długo oczekiwane, rewolucyjne zmiany. Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 25 listopada 2016 r. zawiera nowy dział dotyczący „Zasad nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej lub udzielania ulg w jej wykonaniu”. Są w nim przepisy o charakterze za(...)
»

Koncepcja systemowej poli(...)

W krajach Unii Europejskiej dostrzeżono poważną rolę energetyki opartej na OZE. Na naszych oczach dokonuje się rewolucja techniczna ich wykorzystania o znaczeniu porównywalnym lub większym do rewolucji w dziedzinie informatyki. Przedstawiana koncepcja dotyczy proponowanej struktury i zadań Urzędu Rządowego i stanowi punkt wyjścia dla debat i dyskusji mających na celu stworzenie modelowego rozwiązania, najbardziej korzystnego z punktu widzenia rozwoju (...)
»