Wszystkie artykuły w kategorii: "Zarządzanie"

Polecane artykuły:

Wspomóc rozwój PPP(...)

Dlaczego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chce wspierać rozwój formuły inwestycyjnej, jaką jest partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)? Nasz resort jest odpowiedzialny za pomyślną realizację polityki rozwoju regionalnego kraju. Dlatego wspieranie PPP to wręcz nasz obowiązek. Doświadczenia MRR-u w tym zakresie, odzwierciedlone w dokumentach programowych na bliższą i dalszą przyszłość, potwierdzają, że PPP jest jednym z rozwiązań sprzyjających rozwojowi regionalnemu. Z(...)
»

Gospodarka odpadami opako(...)

Uregulowany prawnie system odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych istnieje w Polsce od 2002 r. Jego efekty dowodzą słuszności rynkowego podejścia do kwestii odzysku i recyklingu odpadów z opakowań i niektórych odpadów poużytkowych. Złożyły się na to system konkurujących ze sobą organizacji odzysku, a także wolny rynek gospodarki odpadami. Obecnie na polskim rynku funkcjonuje co najmniej kilka znaczących organizacji odzysku, którym przedsiębiorcy coraz chętniej(...)
»