Harmonogram naboru wniosków

wydany w Ecomanager – 2013-2
  DRUKUJ
Nazwa konkursu/nr naboru
Data ogłoszenia konkursu
Ostateczny termin składania wniosków
Budżet
Instytucja odpowiedzialna
Zakres/cel
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.1 PO KL – „Zielone światło!”
27 grudnia 2012 r.
28 lutego 2013 r.
122 mln zł
PARP
Szkolenia (w tym szkolenia w formie studiów podyplomowych) oraz doradztwo dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu: możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych (i źródeł ich finansowania), dla pracowników i kadry zarządzającej, budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy, ekoinnowacji, zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii, audytu energetycznego, audytu ekologicznego, marketingu ekologicznego, „zielonych zamówień/zakupów”
7. Program Ramowy, program szczegółowy COOPERATION, temat 6. Środowisko (w tym zmiany klimatu), ENVIRONMENT 2013-WATER INNO&DEMO
 
10 lipca 2012 r.
4 kwietnia 2013 r.
40 mln euro
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Poprawa efektywności zasobów (innowacyjne projekty wdrożeniowe dotyczące wody)
7. Program Ramowy, program szczegółowy COOPERATION, Konkurs ERA-NET Eco-Innovera
8 stycznia 2013 r.
8 kwietnia 2013 r.
800 tys. euro
NCBiR
Międzynarodowe projekty badawcze w zakresie ekoinnowacji: innowacyjne systemy, zrównoważone procesy i produkty, recykling – ponowne wykorzystywanie wody i odpadów
7. Program Ramowy, program szczegółowy COOPERATION, Konkurs ERA-NET SOLAR
Planowany nabór w I kwartale 2013 r.
Bd.
NCBiR
Strategiczne planowanie, programowanie i prowadzenie badań związanych z systemami wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej, m.in. z systemami koncentratorów energii słonecznej (CSP) oraz ogniw fotowoltaicznych (PV)
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, „C.” Obszar programowy: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
Planowany nabór w I kwartale 2013 r.
75 mln euro, na całą część „C”
Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii
Program priorytetowy NFOŚiGW, 6.4. Współfinansowanie V osi priorytetowej POIiŚ – ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
Obowiązują terminy składania wniosków, podawane w konkursach ogłaszanych przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ)
W trakcie ustaleń
NFOŚiGW/CKPŚ
Ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszenia różnorodności biologicznej
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, „A.” Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów. Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów
Planowany nabór w I kwartale 2013 r.
20 mln euro
NFOŚiGW
Projekty dot. ochrony różnorodności biologicznej, w szczególności na obszarach Natura 2000

 

Opracowanie: Adriana Zalewska, DC Centrum, Poznań

 

 

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

Zobacz także

comments powered by Disqus