Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O prawnych aspektach piel(...)

Język prawny, w którym tworzone są akty prawne, nie jest tożsamy z językiem naturalnym, którym posługujemy się na co dzień. Wiele określeń, które w nim występują, ma inne znaczenie niż przypisujemy im w potocznym lub zawodowym znaczeniu. Cecha ta nie jest obca również przepisom stanowiącym podstawę ochrony zieleni w miastach i na wsiach. W numerach 10/42 i 11/43 „Zieleni Miejskiej” ukazał się artykuł mojego autorstwa poświęcony prawnym aspektom pielęgnacji drzew i k(...)
»

Pobożne życzenia zawsze p(...)

Minęły 3 lata od wprowadzenia w Polsce Dyrektywy 94/62/EC, a jakby nic się nie zmieniło. Od trzech lat trwa nieustająca debata, kto ma być odpowiedzialny za odpady opakowaniowe, których coraz większe ilości zasypują polskie składowiska, rowy i lasy. Resort środowiska i zespół doradczy radzą, jak uszczelnić system, którego tak naprawdę ciągle nie ma. Odbywają się spotkania, narady, padają najróżniejsze propozycje. Uczestnicy tych spotkań zapominają jed(...)
»