Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekonomiczna efektywność p(...)

Henryk Bylka W czerwcowym numerze rozpocząłem dyskusję o celach jakie zamierzał osiągnąć ustawodawca po wprowadzeniu w życie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Omówiłem te, które dotyczyły samodzielności i autonomii przedsiębiorstw oraz funkcji gminy. Teraz chcę się zająć efektywnością ekonomiczną przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz inwestycjami. Poprawie tej efektywności, zwiększeniu inwestycji oraz zatrzymaniu postępujące(...)
»

Europejski i polski rynek(...)

Dane o produkcji i zużyciu pelet zbierane są przez Bałtycką Agencję Poszanowania Energii (BAPE) od 2003 r., najpierw w ramach projektu Pellets for Europe, a następnie w projekcie Pellets@las. Obydwa programy realizowane były na zamówienie Komisji Europejskiej i miały za zadanie monitorowanie europejskiego rynku pelletu w celu uczynienia go bardziej przejrzystym i zrozumiałym, co powinno pozytywnie wpłynąć na wzrost produkcji i konsumpcji pelletu w Europie.  (...)
»