Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Solarne systemy do pompow(...)

Solarne systemy pompowe są rzadko omawiane w jakichkolwiek publikacjach, choć stanowią najlepsze rozwiązanie, gdy chcemy pompować wodę w miejscach pozbawionych dostępu di sieci elektroenergetycznej. Systemy te zapewniają też duże oszczędności energii elektrycznej tam, gdzie sieć istnieje. Najczęściej stosuje się to rozwiązanie w celu pompowania wody pitnej, nawadniania upraw, czyli do irygacji, pompowania wody do pojenia zwierząt w gospodarstwach rolnych oraz w cel(...)
»

Kto pyta nie błądzi(...)

W bieżącym „Kto pyta nie błądzi” szereg kolejnych pytań i odpowiedzi związanych z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Na pytania czekamy w redakcji, można je także zgłaszać na stronie Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich (www.forum-wodociagi.pl). Kto ponosi koszty zakupu wodomierza głównego? Czy obowiązek zamontowania i utrzymania wodomierza obejmuje(...)
»