Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nowy rok – nowe przepisy,(...)

  Od 1 stycznia 2011 r. nastąpi, jak zwykle, szereg zmian w systemie prawa ochrony środowiska. Dziedzina ta od wielu już lat należy do najbardziej dynamicznie nowelizowanych. Nie jest to jednak tendencja pozytywna, gdyż liczne i obszerne modyfikacje przepisów powodują trudności dla wszelkich jego odbiorców.   Można przypuszczać, iż ilość tych zmian jeszcze się zwiększy, gdyż do końca roku pewne projekty ustaw, znajdujące się ju(...)
»

Problemy okresu przejścio(...)

Realizacja przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r.¹ przyczyniła się na wielu terenach do degradacji krajobrazu. Stosując się do wymagań tych samych przepisów, można było wykonać zarówno dobre, jak i złe plany zagospodarowania przestrzennego. Wiele planów, obejmujących m.in. tereny w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych (np. parków krajobrazowych) zostało wykonanych bez przeprowadzenia jakiejkolwiek analizy ich ujemnego wpływu na krajobraz. Problemu te(...)
»