Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wokół odpadów(...)

Bomba ekologiczna Zbiornik odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini (woj. małopolskie), zaliczony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do tzw. bomb ekologicznych, zostanie zrekultywowany. Największym problemem, stwarzającym zagrożenie dla środowiska, są zawarte w nim odpady stałe pochodzące z produkcji tlenku glinu, które umieszczono w znajdującej się w dnie kamieniołomu strefie źród(...)
»

Specyficzne zasady zrówno(...)

W artykule „Ogólne zasady planowania zrównoważonego rozwoju sieci ulic” (PK 04/03) przedstawiona została ocena stanu sieci ulic, generalne zalecenia polityki rozwoju, charakterystyka struktury sieci ulic oraz rola prognoz ruchu w jej wymiarowaniu. Planowanie racjonalnego rozwoju sieci ulic wymaga wsparcia warsztatu urbanisty zasadami o bardziej szczegółowym charakterze. Zasady te dotyczą postępowania z drogami szybkiego ruchu, strategii rozwoju układu drogowo-(...)
»