Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Monitoring jezior zgodny (...)

  Zasadniczym celem wdrażania zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiągnięcie do 2015 r. we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej dobrego stanu wód – zarówno ekologicznego, jak i chemicznego. Celowi temu podporządkowane będą plany gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy, które powinny być uruchomione w 2009 r.   Podstawą konstruowania planów, a następnie oceny skuteczności p(...)
»

To nie był zły rok(...)

Stary rok minął i nadszedł nowy. Jak zwykle miniony rok dla jednych był lepszy, dla innych gorszy, ale jaki był dla całej branży? Moim zdaniem, nie taki zły. Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem były przygotowania do wprowadzenia nowego Prawa wodnego. To projekt iście rewolucyjny nie tylko dla samej branży, ale, nie waham się tego powiedzieć, dla wszystkich Polaków. Dosłownie w ostatniej chwili czarne chmury się rozwiały, groźba rażących podwyżek minęła, ale nie oznacza to, że sprawa jest(...)
»