Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mikroorganizmy w otoczeni(...)

Mikroorganizmy obecne są w wodzie, glebie i powietrzu, na produktach spożywczych, a także są one bardzo liczne u ludzi i zwierząt, które żyją w naszym sąsiedztwie. Część z nich jest nieszkodliwa, ale występują też formy patogenne, które mogą być przyczyną chorób ludzi, zwierząt i roślin. Niniejszy artykuł stanowi początek cyklu poświęconego tej tematyce. Pod pojęciem „mikroorganizmy” rozumiemy mikroskopijnej wielkości drobnoustroje widoczne dopiero pod mikroskopem(...)
»