Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przed ostatnią prostą(...)

To już ostatni felieton w 2016 r., pełnym wyzwań, zapowiedzi zmian i niepewności. Gros dyskusji poświęciliśmy projektowi Prawa wodnego i wpływowi zaproponowanych zmian, głównie na ceny wody. Ale brak Prawa wodnego powoduje też spowolnienie, by nie rzec: wyhamowanie inwestycji. Sektor wod-kan nadal ma bardzo duże potrzeby inwestycyjne. Zgodnie z KPOŚK przyjętym w kwietniu br. (ostateczna aktualizacja planu ma nastąpić w I kwartale 2017 r.), planuje się realizację inwestycji za 29,9 m(...)
»

RIPOK/RCR a circular econ(...)

Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) stała się w ostatnich latach modna. Wiele osób upatruje w jej założeniach remedium na wszelkie bolączki i błędy w gospodarce odpadami. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) jako idea jest trendem społeczno-gospodarczym mającym na celu rezygnację z modelu: kup – używaj – wyrzuć i w ślad za tym ograniczenie zużycia surowców pierwotnych. W miejsce tego proponuje model konsumpcji, który, zamykając cykl obiegu materii(...)
»