Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czy nowelizacja ustawy uc(...)

W przekazanym do Sejmu załączniku do projektu zmian ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków postawiono tezę, że powodem nieuzasadnionego wzrostu cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych było łączenie przez organy gminy funkcji właściciela przedsiębiorstwa wod-kan, organu nadzoru nad realizacją zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz przedstawiciela odbiorców usług. Szkoda, że zauważono to dopiero po kilkunast(...)
»