Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kontrola gmin i RIPOK-ów (...)

1 stycznia 2015 r. upłynęły trzy lata od wejścia w życie nowelizacji Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i półtora roku od tzw. „śmieciowej rewolucji” w gminach. Zmiana przepisów Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach miała na celu usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kraju, a w konsekwencji wywiązanie się z nałożonego na kraje Unii Europejskiej obowiązku osiągania poziomów rec(...)
»

Interaktywne wodociągi(...)

Przedsiębiorstwa wod-kan modyfikują i ulepszają swoje serwisy internetowe w celu ułatwienia internautom dostępu do interesujących ich informacji. Efekty tych prac są, niestety, rożne – spotykamy strony przejrzyste, czytelne, z łatwym i zrozumiałym podziałem treści, ale są również takie, którym modyfikacje nie służą i zamiast ułatwiać, sprawiają, że internauci błądzą w gąszczu informacji.   Kolejny artykuł z cyklu WOD-KAN-NET poświęcony(...)
»