Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biopaliwa a konsumenci in(...)

Ostatnie, niezmiernie ważne z punktu widzenia rozwoju branży rozporządzenie odnośnie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów ciekłych, minister gospodarki podpisał 7 grudnia ub.r. Podpisanie tego dokumentu zamyka proces stanowienia prawa w zakresie tworzenia obowiązku spoczywającego na producentach i importerach paliw ciekłych w zakresie stosowania biokomponentów. Oznacza to, że z początkiem 2008 r. firmy zajmujące się(...)
»

Zamówienia publiczne w 20(...)

Tak jak w poprzednich latach, na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ostatnio „Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2008 r.”. Jest to rozbudowany dokument, jednak warto zapoznać się chociaż z niektórymi informacjami tam zawartymi. Na podstawie danych z rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach można oszacować, że wartość rynku zamówień publicznych w 2008 r. wyniosła(...)
»