Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Egzekucja opłaty śmieciow(...)

Przekazanie egzekucji opłaty śmieciowej spółce komunalnej Egzekucja opłaty śmieciowej jest trudna, zwłaszcza gdy nie prowadzi jej urząd skarbowy, lecz sam wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który został „organem egzekucyjnym” (art. 6qa, obowiązujący od 6 marca 2013 r., dodany przez art. 1 pkt 7 nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 25 stycznia 2013 r., DzU z 2013 r. poz. 228). Nic dziwnego, że wiele miast chciało się pozbyć tego(...)
»

Słownik angielsko-polski(...)

installed capacity - the handling or processing capacity of equipment or machinery installed in a plant · Przepustowość zainstalowana insecticide - a type of pesticide designed to control insect life · Insektycydy integrated waste management - the term refers to the complementary use of a variety of waste management practices to safely and effectively handle the municipal solid waste stream with the least adverse impact on hum(...)
»