Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czy można wskazać RIPOK?(...)

Po wejściu w życie 1 stycznia 2012 r. zmian do Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. nr 391 – u.c.p.g.) główny nurt dyskusji skoncentrował się na tym, w jaki sposób powinny być wyłonione podmioty odbierające odpady komunalne od mieszkańców gmin. Nie można jednak zapominać o tym, że jest to dopiero pierwszy etap zagospodarowania odpadów komunalnych. Z punktu widzenia ochrony środowiska, dużo wa(...)
»

Morska energetyka wiatrow(...)

Morska energetyka wiatrowa stanowi ważny element rozwoju w basenie Morza Bałtyckiego. Na rozwoju sektora mogą zarobić polscy podwykonawcy. Kraje inwestujące w morską energetykę wiatrową mogą liczyć na wsparcie UE. Wszystko zależy jednak od uwarunkowań prawnych. Jak wynika ze scenariusza projektu OffshoreGrid, w 2020 r. morska energetyka wiatrowa w Polsce może dysponować mocą ok. 500 MW. Jak podają eksperci, koszt postawienia farmy wiatrowej o takiej mocy wyniesie od 845 mln e(...)
»