Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Mogłoby się wydawać, że branża komunalna czy też zadania realizowane przez samorządy to obszar, w którym technologiczne nowości pojawiają się rzadziej niż w innych dziedzinach. Biura, wydziały, referaty, spółki, zakłady – wszystkie te jednostki budzą różne skojarzenia, ale najczęściej niezwiązane ani z innowacjami, ani z zaawansowanymi technologiami i rozwiązaniami. Urzędowe młyny mielą powoli, a na nowinki otwierają się bardzo niechętnie. Prawda to? I tak, i nie. A mówiąc jeszcze bardziej dy(...)
»

Nie udawać Greka(...)

Tytułowy kolokwializm jest bardzo trafny, obrazuje bowiem sytuację tworzenia prawa odpadowego nie od podstaw myślowych istniejącego w naszym kraju rynku, ale poprzez zapożyczenia z innych systemów prawnych, w szczególności niemieckiego. Pomija się przy tym zarówno inny kontekst mentalny źródeł stanowienia i stosowania prawa, jak i polski rynek z interakcjami, o których twórcom fundamentów niemieckiego prawa się nie śniło. Po co sferę odpadową mają regulować aż dwie ustawy (o utrzyma(...)
»