Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Strefy ochrony ujęć wód p(...)

Po kilku latach zapowiadania w mediach i licznych obietnicach składanych wobec instytucji Unii Europejskiej wreszcie w lipcu 2017 r. została uchwalona nowa ustawa Prawo wodne. Został w niej spełniony podnoszony od lat postulat, aby w Polsce strefy ujęć służących zaopatrzeniu w wodę ludności były obowiązkowe. W nowoczesnym polskim ustawodawstwie wodnym, istniejącym od blisko 100 lat, nowa ustawa Prawo wodne to piąty już akt, w którym znajdują się regulacje prawne dot(...)
»

Opłata produktowa a Konst(...)

Wzorem dotychczasowych ustaw środowiskowych, opartych na zasadzie rozszerzonej odpowiedzialności producenta za produkt, w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym1 jako sposób realizacji celów ustawowych związanych z ochroną środowiska ponownie wybrano instrumenty finansowo-prawne, a mianowicie opłatę produktową. Rozdział 10 tej ustawy dotyczy w całości opłaty produktowej. Według art. 64 ust. 2 wprowadzający sprzęt i organizacja odzysku, którzy nie osią(...)
»