Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie i innowacje"

Polecane artykuły:

Wczoraj, dziś i jutro pol(...)

Wojciech Janka Ochrona środowiska, podobnie jak każda dziedzina nauki i praktyki, podlega ciągłemu procesowi ewolucji. Dokonując określeń porównawczych, lata sześćdziesiąte nazwano okresem "rozcieńczeń", siedemdziesiąte "dopuszczalnej chłonności", osiemdziesiąte "końca rury". Obecnie obowiązuje zasada "zrównoważonego rozwoju". Dla obecnych czterdziesto-, pięćdziesięciolatków widok wozu z woźnicą opróżniającym łopatą zawartość murowanych śmietników to obraz z ich nieo(...)
»

Unia nie każe nam wprowad(...)

Wybory samorządowe stwarzają spółkom komunalnym doskonałą okazję do podjęcia kolejnej próby zlikwidowania przetargów w gospodarce odpadami komunalnymi, a także do wyeliminowania konkurencji prywatnych przedsiębiorców i zapewnienia sobie pełnego monopolu na prowadzenie działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów. Jeszcze w lutym br. wydawało się, że spór o przetargi odpadowe został ostatecznie rozstrzygnięty. Wskazywało na to definitywne odrzucenie (...)
»