Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie i innowacje"

Polecane artykuły:

Polskie przedsiębiorstwo (...)

Stojąc u progu wejścia do Unii Europejskiej, polski przedsiębiorca obowiązany jest znać organizację oraz instrumenty prawne i ekonomiczne funkcjonowania gospodarki w nowym otoczeniu i według nowych standardów. Państwa członkowskie Wspólnoty poświęciły część swej suwerenności ustawodawczej, akceptując na równych zasadach konieczne ograniczenia, zapewniające postęp procesu integracji europejskiej. W efekcie powstały jednolite ramy prawne, które połączyły system legislacyjny całej Wspólnoty z us(...)
»

Nawałnice i susze niestra(...)

W Olsztynie trwa budowa pięciu zbiorników retencyjnych wód opadowych oraz przebudowa kilkunastu kilometrów sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż kilku ulic. Pozwoli to na sprawny spływ deszczówki, a także na gromadzenie nadwyżki wody opadowej.  Co ciekawe, niektóre z tych zbiorników zostaną przystosowane do rekreacji, powstaną na nich np. fontanny, a wokół infrastruktura parkowa z małą architekturą. – Działania te pozwolą w sposób kontrolowany przeciwdziałać niekorzystnym zjawisk(...)
»